Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GMINA Jednostki organizacyjne Ośrodek Pomocy Społecznej Wsparcie rodziny

Wsparcie rodziny

Asystent rodziny
Celem pracy asystenta rodziny jest poprawa sytuacji życiowej rodzin, w tym w szczególności stworzenie optymalnych warunków służących wychowaniu dzieci i pokonywaniu bieżących problemów rodziny, nabycie i doskonalenie umiejętności społecznych rodziców i zwiększenie kompetencji rodzicielskich. Asystent pracuje z rodziną w miejscu zamieszkania lub innym miejscu uzgodnionym z rodziną.
 
Działania asystenta rodziny skupione są na:
  • wspieraniu rodziny w pokonywaniu trudności i barier,
  • pomocy w uzyskaniu poprawy sytuacji w różnych obszarach funkcjonowania społecznego,
  • wdrożeniu prawidłowych postaw życiowych, rodzicielskich wszystkich członków rodziny, a przede wszystkim odbudowaniu więzi i relacji rodzinnych.
Asystent ułatwi rodzinom wypełnienie ról społecznych, aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczenia dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych.
 
Problemy związane z rodziną można zgłosić bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemcach, ul. Lubelska 119, pod nr tel.: 81 7561060.
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90