Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GMINA Jednostki organizacyjne Ośrodek Pomocy Społecznej Świadczenia niepieniężne

Świadczenia niepieniężne

 • Praca socjalna

 • Bilet kredytowy

 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne

 • Składki na ubezpieczenie społeczne

 • Pomoc rzeczowa

 • Sprawienie pogrzebu

 • Poradnictwo specjalistyczne

 • Interwencja kryzysowa

 • Schronienie

 • Posiłek

 • Niezbędne ubranie

 • Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i w ośrodku wsparcia

 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

 • Kierowanie do domu pomocy społecznej

Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90