Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GMINA Komisje Rady Gminy

Komisje Rady Gminy

Komisja Rewizyjna Rady Gminy

 1. Piotr Pankowski - Przewodniczący
 2. Marek Gruda - Członek Komisji
 3. Marek Kluch - Członek Komisji
 4. Magdalena Urbaś - Członek Komisji
 5. Ewa Saba - Członek Komisji

Komisja Budżetu i Finansów Gminy

 1. Maszkowski Władysław - Przewodniczący
 2. Aneta Stefaniak - Członek Komisji
 3. Witold Józefacki - Członek Komisji
 4. Ewa Saba - Członek Komisji
 5. Marek Kluch - Członek Komisji

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Mienia, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 1. Rarak Kamil - Przewodniczący
 2. Aneta Stefaniak - Członek Komisji
 3. Wiesław Zienkiewicz - Członek Komisji
 4. Witold Józefacki - Członek Komisji
 5. Andrzej Małek - Członek Komisji
 6. Marek Kluch - Członek Komisji
 7. Wojciech Woźniak - Członek Komisji
 8. Justyna Porzak - Członek Komisji

Komisja Oświaty i Kultury

 1. Marek Gruda - Przewodniczący
 2. Maszkowski Władysław - Członek Komisji
 3. Zgierska Beata - Członek Komisji
 4. Ewa Saba - Członek Komisji

Komisja Zdrowia, Sportu i Spraw Społecznych

 1. Wiesław Zienkiewicz - Przewodniczący
 2. Władysław Maszkowski - Członek Komisji
 3. Justyna Porzak - Członek Komisji
 4. Pankowski Piotr - Członek Komisji
 5. Ewa Saba - Członek Komisji

Komisja skarg, wniosków i petycji

 1. Magdalena Urbaś - Przewodnicząca
 2. Wojciech Woźniak - Z-ca Przewodniczącego
 3. Pankowski Piotr - Członek Komisji
 4. Andrzej Małek - Członek Komisji
 5. Wiesław Zienkiewicz - Członek Komisji
 6. Justyna Porzak - Członek Komisji
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90