Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GOSPODARKA

GOSPODARKA

Wiodącym celem rozwoju gminy są inwestycje w infrastrukturę, pozwalającą poprawić warunki życia mieszkańców. Zdecydowana większość dróg posiada nawierzchnię asfaltową, przy wielu zostały wybudowane chodniki i oświetlenia, zwiększające bezpieczeństwo. W każdej miejscowości jest wodociąg, a do jednej trzeciej dociera gaz ziemny. Kanalizację ściekową posiadają miejscowości Niemce i Zalesie, a w części są skanalizowane także Wola Niemiecka i Rudka Kozłowiecka.

Na ternie gminy działa wiele dużych przedsiębiorstw, gdzie zatrudnienie znajdują nasi mieszkańcy, między innymi fabryka materiałów budowlanych, zakład produkujący drzwi i okna, dwa zakłady przetwórstwa mięsnego, wytwórnia makaronu, a także ponadregionalny rynek hurtowy „Elizówka”, który jest najbardziej wysuniętym na wschód Rynkiem w Unii Europejskiej.

  
 

 

Według Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dane z dn. 7.04.2014 r.) teren gminy Niemce jest głównym miejscem wykonywania działalności gospodarczej dla 1159 podmiotów.

Najliczniej reprezentowane dziedziny działalności gospodarczej w naszej gminie to handel – 27,2%, branża budowlana – 17,8% i ogólnie rozumiany transport drogowy – 8%. Sporo podmiotów działa także w dziedzinie opieki zdrowotnej – 5,3% i napraw – 5,1%. Pomimo istnienia ponad 4000 gospodarstw rolnych, to ze względu na ich rozmiar (średnia powierzchnia to 2,75 ha) niewiele z nich jest zarejestrowanych jako przedsiębiorstwa rolnicze.
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90