Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: TURYSTYKA Zabytki

Zabytki

Rejestr zabytków nieruchomych

 • Zespół kościelny - kościół parafialny i dzwonnica w miejscowości Dys.
 • Zespół kościoła parafialnego pod wezwaniem świętego Ignacego Loyoli wraz z dzwonnicą w obrębie muru kościelnego, kapliczką oraz "starą" plabanią.
 • Ruiny dworu obronnego po kapitalnym remoncie w 1987 roku w Jakubowicach Konińskich.
 • Zespół kościelny - kościół parafialny, murowane ogrodzenie cmentarne,
 • Kapliczki i drzewostan w miejscowości Krasienin.
 • Zespół dworski - dwór, park, aleja lipowa w miejscowości Krasienin.
 • Dawna karczma w miejscowości Krasienin.
 • Zespół dworsko-parkowy - park, lipy wzdłuż ogrodzenia, aleja lipowa w miejscowości Nasutów.
 • Park podworski w miejscowości Ciecierzyn.
 • Park podworski w miejscowości Niemce.
 • Dwór murowany i park podworski w miejscowości Boduszyn.
 • Cmentarz parafialny w miejscowości Dys.
 • Dwór murowany "Bernatówka" i drzewostan w miejscowości Dys.
 • Otoczenie dworu w miejscowości Jakubowice.

Rejestr miejsc pamięci narodowej

 • Pomnik poległych i pomordowanych żołnierzy polskich i radzieckich oraz ludności cywilnej w lasach kozłowieckich - miejscowość Niemce.
 • Mogiła powstańców polskich z 1863 roku w miejscowości Nowy Staw.
 • Zbiorowa mogiła żołnierzy z II wojny światowej 1939 rok na cmentarzu parafialnym w miejscowości Niemce.
 • Pomnik lotnika polskiego z 1944 roku w miejscowości Dys.
 • Mogiła żołnierza radzieckiego z II wojny światowej w miejscowości Kawka.
 • Mogiła żołnierza radzieckiego z II wojny światowej w miejscowości Nasutów.
 • Mogiła nieznanego żołnierza z II wojny światowej w miejscowości Ciecierzyn.
 • Miejsce mordu ludności cywilnej z II wojny światowej w miejscowości Nasutów.
 • Mogiła żołnierza polskiego o nieznanym nazwisku, który został zastrzelony przez hitlerowców w Ciecierzynie 1939 roku - w miejscowości Dys, na cmentarzu.
 • Cmentarz wojenny z 1915 roku w miejscowości Elizówka.

    

 

Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90