Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: URZĄD Adresy numery telefonów

Adresy numery telefonów

Sekretariat 81 756 15 21 wew. 10 pokój nr 304 pietro 2
fax. 81 756 17 90  
Punkt Obsługi Klienta 81 460 29 71 wew. 35 pokój nr 105 parter
Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste 81 756 14 20 wew. 15 pokój nr 110 parter
Księgowość Budżetowa 81 756 14 13 wew. 72 pokój nr 314 piętro 2  
Księgowość Budżetowa 81 460 29 72 wew. 18 pokój nr 316 piętro 2
Ksiegowość Płacowa 81 756 10 35 wew. 23 pokój nr 317 piętro 2  
Podatki Wymiar - osoby fizyczne 81 756 14 65 wew. 24 pokój nr 311 piętro 2  
Podatki Wymiar - osoby fizyczne i transport 81 460 34 64 wew. 29 pokój nr 309 piętro 2  
Podatki Księgowość - opłaty za odpady 81 460 34 62 wew. 62 pokój nr 310 piętro 2
Podatki Księgowość - osoby fizyczne 81 756 10 62 wew. 85 pokój nr 312 piętro 2  
Podatki Zaświadczenia - osoby prawne 81 756 10 36 wew. 25 pokój nr 313 piętro 2  
Ewidencja Działalności Gospodarczej 81 460 34 63 wew. 63 pokój nr 208 piętro 1
Planowanie Przestrzenne 81 756 10 31 wew. 19 pokój nr 214 piętro 1
Ochrona Środowiska 81 756 24 09 wew. 71 pokój nr 209 piętro 1
Ochrona Środowiska 81 756 10 37 wew. 26 pokój nr 210 pietro 1 
Gospodarka Odpadami 81 756 10 34 wew. 22 pokój nr 211 piętro 1
Numery Porządkowe Posesji 81 460 29 73 wew. 73 pokój nr 213 piętro 1
Podziały Nieruchomości 81 460 34 60 wew. 60 pokój nr 210 piętro 1
Inwestycje, Drogownictwo i Zamówienia Publiczne 81 756 15 74 wew. 74 pokój nr 204 piętro 1  
Obronność, Obrona cywilna, Zarządzanie Kryzysowe 81 756 10 30 wew. 17 pokój nr 216 piętro 1  
Urzad Stanu Cywilnego 81 756 10 43 wew. 16 pokój nr 109 parter
Organizacje Pożytku Publicznego 81 756 10 30 wew. 17 pokój nr 216 piętro 1
Biuro Obsługi Rady Gminy 81 756 16 38 wew. 38 pokój nr 106 parter  

 

 

Telefony podmiotów działających na terenie Gminy Niemce

 
 
Filia Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa w Niemcach 81 52 86 790, 81 52 86 791
Budynek Urzędu Gminy Niemce, I piętro, pok. 213 i 214  
   
Ośrodki zdrowia  
Samodzielny Publiczny ZOZ w Niemcach 81 756 15 50
Ośrodek Zdrowia w Krasieninie 81 756 67 00
Ośrodek Zdrowia w Ciecierzynie 81 756 13 91
Jednostki podległe  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach 573 350 101
Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach 516 134 202, 515 129 235
Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach 81 756 16 37
Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół w Niemcach 81 756 16 19
Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach 81 756 15 55
Żłobek Gminny "Bajkowa Kraina" w Niemcach 607 089 100
Urzędy pocztowe  
Urząd Pocztowy w Niemcach 81 756 17 58
Urząd Pocztowy w Ciecierzynie 81 756 13 27
Banki  
Bank Spółdzielczy w Niemcach 81 756 17 30
Bank Spółdzielczy w Krasieninie 81 756 66 75
Lecznictwo weterynaryjne  
Lecznictwo weterynaryjne i profilaktyka w Krasieninie 81 756 65 06
Lecznictwo weterynaryjne i profilaktyka w Niemcach 81 756 16 35
Lecznictwo weterynaryjne i profilaktyka w Niemcach 507 180 907
Lecznictwo weterynaryjne i profilaktyka w Ciecierzynie 605 731 729
Apteki  
Apteka w Niemcach 81 756 14 51, 756 23 53
Inne  
Komisariat Policji w Niemcach 81 756 17 97
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Elizówce 81 756 13 93
Parafie  
Parafia Rzymskokatolicka w Niemcach 81 756 15 36
Parafia Rzymskokatolicka w Nasutowie 81 756 67 65
Parafia Rzymskokatolicka w Dysie 81 756 30 70
Parafia Rzymskokatolicka w Krasieninie - Kolonii 81 756 14 99
Parafia Rzymskokatolicka w Jakubowicach Konińskich 501 432 722
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90