Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: URZĄD Pracownicy urzędu

Pracownicy urzędu

         
NAZWISKO I IMIĘ STANOWISKO PIĘTRO/NR POKOJU TELEFON (WEWN.) ADRES EMAIL
WŁADZE GMINY
Urbaś Krzysztof Wójt Gminy Niemce II/305 81 756 15 21 (10)  wojt@niemce.pl
Smolarz Henryk Zastępca Wójta Gminy Niemce II/306 81 756 15 21 (10) smolarz.henryk@niemce.pl
Pulińska Iwona Sekretarz Gminy Niemce II/303 81 756 10 41 (30)  sekretarz@niemce.pl
Chałupczak Aneta Skarbnik Gminy Niemce II/315 81 756 10 33 (21)  skarbnik@niemce.pl
REFERAT ORGANIZACYJNY
Prażmo Iwona kierownik referatu II/308 81 460 34 68 (50)  prazmo.iwona@niemce.pl
Brzozowski Grzegorz inspektor II/307 81 460 34 67 (67)  
Podkowa-Stefaniak Joanna sekretarka II/304 81 756 15 21 (10)  
Pawłowski Łukasz pomoc administracyjna P/105 81 460 29 71 (35)  
Wronka Agnieszka pomoc administracyjna P/105 81 460 29 71 (35)  
Stepanow Patrycja pomoc administracyjna II/313 81 756 10 36 (25)  
Ewert Magdalena młodszy referent II/307 81 460 34 67 (67)  
Mytyk Michał podinspektor III/410 81 460 34 69 (69)  
Bieniasz-Piróg Ewa inspektor III/411 81 460 34 63 (63)  
Zarajczyk Małgorzata podinspektor III/411 81 460 34 63 (63)  
REFERAT FINANSOWY
Baran Monika inspektor II/314 81 756 14 13 (72)  
Kuzioła Monika pomoc administracyjna II/314 81 756 14 13 (72)  
Barczak Teresa inspektor II/317 81 756 10 35 (23)  
Czyżyk Bożena inspektor II/317 81 756 10 35 (23)  
Dejneka Barbara Joanna inspektor II/316 81 460 29 72 (18)  
Jakubczak Magdalena pomoc administracyjna II/316 81 460 29 72 (18)  
Stefaniak Teresa inspektor II/311 81 756 14 65 (24)  
Chołost Helena inspektor II/311 81 756 14 65 (24)  
Smolińska Edyta podinspektor II /309 81 460 34 64 (29)  
Dobosz Elżbieta podinspektor II /309 81 460 34 64 (29)  
Niećko Katarzyna podinspektor II/312 81 756 10 62 (85)  
Lis Bogumiła inspektor II/312 81 756 10 62 (85)  
Styś Agnieszka inspektor II/313 81 756 10 36 (25)  
Putek Danuta inspektor P/106 81 756 16 38 (38)  
Bieniek Renata inspektor II/310 81 460 34 62 (62)  
Kulik Jarosław podinspektor II/310 81 460 34 62 (62)  
REFERAT INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
Tarnowski Michał kierownik referatu I/205 81 460 29 76 (28)  
Jaraszkiewicz Marek inspektor I/204 81 756 15 74 (74)  
Budzyńska Justyna inspektor I/204 81 460 29 70 (76)  
Filipiak Dominik inspektor I/204 81 756 15 74 (74)  
Paradziński Marcin podinspektor I/204 81 460 29 70 (76)  
Kuzioła Rafał pomoc administracyjna I/204 81 756 15 74 (74)  
Winiarski Mateusz pomoc administracyjna I/204 81 756 15 74 (74)  
REFERAT PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Golan Katarzyna kierownik referatu I/207 81 460 29 74 (91)  
Sidorowska Sylwia inspektor I/203 81 460 34 60 (60)  
Mroczek Sławomir inspektor I/203 81 460 34 60 (60)  
Gromek Małgorzata inspektor I/206 81 756 10 31 (19)  
Kuśpit Anna podinspektor I/206 81 756 10 31 (19)  
Gromek Krzysztof inspektor I/208 81 460 29 73 (73)  
Stefaniak Łukasz podinspektor I/208 81 460 29 73 (73)  
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I PROMOCJI ZDROWIA
Wróbel Katarzyna kierownik referatu I/210 81 756 10 37 (26)  
Gajek Weronika pomoc administracyjna I/210 81 756 10 37 (26)  
Hutek Kinga inspektor I/209 81 756 24 09 (71)  
Czerwonka Kamil pomoc administracyjna I/209 81 756 24 09 (71)  
Wójtowicz Anna inspektor I/211 81 460 29 75 (92)  
Bieniek Sławomir inspektor I/211 81 756 10 34 (22)  
Capała Paweł młodszy referent I/211 81 756 10 34 (22)  
SAMODZIELNE STANOWISKA
Inspektor Ochrony Danych
Lewandowska Iwona inspektor III/410 81 460 34 69 (69)  iod@niemce.pl
Zarządzanie kryzysowe, ochrona ludności i spraw obronnych
Włodarczyk-Capała Ewa inspektor I/216 81 756 10 30 (17)  
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
Włodarczyk-Capała Ewa inspektor I/216 81 756 10 30 (17)  
Obsługa Organów Gminy
Domownik Mariola inspektor P/106 81 756 16 38 (38)  
Wieloosobowe stanowisko ds. informatyzacji
Boczek Rafał informatyk III/416 81 756 10 61 (14)  boczek.rafal@niemce.pl
Buzek-Czarnolas Michał informatyk III/416 81 756 10 61 (14)  buzek.michal@niemce.pl
Janiszewski Piotr informatyk III/416 81 756 10 61 (14)  
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO
Gajo Dorota kierownik USC P/109 81 756 10 43 (16)  
Sadowska Małgorzata zastępca kierownika USC P/110 81 756 14 20 (15)  
Bąk Marta podinspektor P/110 81 756 14 20 (15)  
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90