Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GMINA Infrastruktura techniczna

Infrastruktura techniczna

Drogi

węzeł komunikacyjny w ElizówceW ostatnich kilku latach w gminie Niemce dynamicznie rozwinęła się infrastruktura. Dzięki licznym inwestycjom oraz staraniom władz samorządowych w pozyskiwaniu funduszy na bieżąco utwardzane i remontowane są drogi. Długość dróg gminnych wynosi 138,4 km, z tego jest 32,8 km o nawierzchni bitumicznej. Przez teren gminy przebiegają dwie drogi krajowe będące bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na jej rozwój. Pierwsza z nich, stanowiąca oś rozwojową to droga krajowa nr 19 -  Rzeszów, Lublin, Białystok, która kończy się na przejściu granicznym polsko-litewskim w Budzisku. Druga to wspólny odcinek dróg krajowych S17 i S12, który od niedawna przebiega północną obwodnicą Lublina przez południową część gminy Niemce. W miejscowości Elizówka znajduje się węzeł komunikacyjny łączący obie te drogi, a zarazem tworzący bezpośrednie połączenie z całym krajem oraz z pobliskim Portem Lotniczym Lublin.

Komunikacja

Rozwiniętej sieci dróg towarzyszy bardzo dobrze zorganizowany transport pasażerski obsługiwany m.in. przez autobusy PKS, ZTM Lublin oraz busy i mikrobusy wielu innych przewoźników.

Wodociągi

Gmina Niemce jest w pełni zwodociągowana. Długość sieci wodociągowej, rozdzielczej, bez przyłączy prowadzących do budynków i innych obiektów wynosi 259,17 km. Natomiast ilość przyłączy wynosi 5567 szt. o łącznej długości 245,11 km.

Kanalizacja

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 32,96 km, a liczba przyłączy 783 szt. W 2000 roku oddana została do użytku oczyszczalnia ścieków "BIOVAC" o przepustowości 500 m3 na dobę, a w 2011 po modernizacji i dalszej rozbudowie wydajność oczyszczalni wzrosła do 930 m3 na dobę. Dotychczas skanalizowane są Niemce, Zalesie, większość Woli Niemieckiej oraz część Rudki Kozłowieckiej. W najbliższym czasie, gotowa już sieć kanalizacyjna w Elizówce zostanie włączona do sieci kanalizacyjnej w Lublinie. Rozwój kanalizacji gminy wymaga jeszcze wybudowania dwóch oczyszczalni ścieków w Ciecierzynie (dla ochrony zlewni rzeki Ciemięgi) i Krasieninie.

Gaz

Na terenie gminy Niemce około 30% gospodarstw domowych ma dostęp do gazu ziemnego.

Koleje

Przez teren gminy przebiega także linia kolejowa Lublin-Lubartów-Łuków. Na tej trasie odbywa się ruch towarowy, a od 2 kwietnia 2013 roku spółka Przewozy Regionalne uruchomiła komunikację szynobusową z Lublina do Lubartowa. W obrębie gminy Niemce zlokalizowane są trzy przystanki kolejowe: w Ciecierzynie, Bystrzycy i Niemcach.

   

Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90