Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GMINA Sołtysi i Sołectwa

Sołtysi i Sołectwa

Lista sołectw i sołtysów

   

Lp.

Sołectwo

Nazwisko i imię

Adres

Numer telefonu

1

Baszki

Alina Jóźwik

Baszki 48, 21-003 Ciecierzyn

817563329, 695923208

2

Boduszyn

Dariusz Kantor

Boduszyn 20A, 21-003  Ciecierzyn

723970517

3

Ciecierzyn

Roman Urbaś

Ciecierzyn 72B, 21-003  Ciecierzyn

817561206, 601664755

4

Dys

Jadwiga Buzek-Czarnolas

Dys, ul. Lipowa 3, 21-003  Ciecierzyn

661352555

5

Dziuchów

Edward Klępka

Dziuchów 11, 21-025  Niemce

512097781

6

Elizówka

Renata Pawlak

Elizówka 22 E, 21-003  Ciecierzyn

606433321

7

Jakubowice Konińskie

Grzegorz Jaśkowski

Jakubowice Konińskie  ul. Lubelska 179, 21-003  Ciecierzyn

697505887

8

Jakubowice Konińskie Kolonia

Józef Wysokiński

Jakubowice Konińskie Kolonia ul. Malinowa 33, 21-003 Ciecierzyn

888273474

9

Kawka

Jerzy Woźniak

Kawka 25, 21-025  Niemce

600761117

10

Kolonia Bystrzyca

Jan Sadura

 Kolonia Bystrzyca 4, 21-025 Niemce

691755171

11

Krasienin

Małgorzata Rachańczyk

Krasienin 66, 21-025  Niemce

817566677, 605052508

12

Krasienin Kolonia

Franciszek Drozd

Krasienin Kolonia 43, 21-025  Niemce

510355050

13

Leonów

Teresa Duda

Niemce, ul. Leonów 9, 21-025 Niemce

728556108

14

Ludwinów

Elżbieta Janasz

Ludwinów 34, 21-003  Ciecierzyn

508141915

15

Łagiewniki

Elżbieta Jaroszewska

Łagiewniki 17, 21-003  Ciecierzyn

511280960

16

Majdan Krasieniński

Mariusz Czerwonka

Majdan Krasieniński 48, 21-025  Niemce

723902309

17

Nasutów

Mirosław Paradziński

Nasutów 91, 21-025  Niemce

691300094

18

Niemce

Andrzej Małek

Niemce ul. Słoneczna 185, 21-025 Niemce

513814106

19

Nowy Staw

Barbara Skowronek

Nowy Staw 18, 21-025  Niemce

505014987

20

Osówka

Joanna Bucka

Osówka 16, 21-025  Niemce

817566239

21

Pólko

Ewa Saba

Pólko 38 A, 21-003  Ciecierzyn

817563455, 660915264

22

Pryszczowa Góra

Stanisława Brzozowska

Pryszczowa Góra 10, 21-025  Niemce

817566252, 504748056

23

Rudka Kozłowiecka

Sławomir Latek

Rudka Kozłowiecka, 21-025 Niemce

507320980

24

Stoczek

Andrzej Urbaś

Stoczek 5, 21-025  Niemce

508206881

25

Stoczek Kolonia

Łukasz Byra

Stoczek Kolonia 6 B 21-025  Niemce

501539785

26

Swoboda

Krystyna Steć

Swoboda 26 B, 1-025  Niemce

512081774

27

Wola Krasienińska

Robert Gąska

Wola Krasienińska 30, 21-025  Niemce

609419306

28

Wola Niemiecka

Krystyna Wójtowicz

Wola Niemiecka 156, 21-025  Niemce

817561535, 502054781

29

Zalesie

Teresa Kosowska

Zalesie 14, 21-025  Niemce

817562197, 694052457

 

Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90