Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GMINA Jednostki organizacyjne Ośrodek Pomocy Społecznej Rejony działania pracowników socjalnych

Rejony działania pracowników socjalnych

 

Imię i nazwisko

Kontakt

Miejscowości

Paulina Kotuła

pracownik socjalny

tel. 81 7561060

pok. 4

Dziuchów

Kolonia Bystrzyca

Nasutów

Swoboda

Niemce: ul. Kwiatowa, Topolowa, Włóki

Urszula Kotyra

specjalista pracy socjalnej

tel. 81 7561060

pok. 4

Dys

Pólko

Niemce ul. Leonów

Hanna Lipska

specjalista pracy socjalnej

tel. 81 7561766

pok. 5

Ciecierzyn

Niemce: ul. Graniczna, Kręta, Prosta, Kościelna, Orzechowa, Szklarniowa, Szkolna, Różana

Elżbieta Parafiniuk

starszy pracownik socjalny

tel. 81 7562211

pok. 2

Elizówka

Rudka Kozłowiecka

Niemce: ul. Kolejowa, Leśna, Parkowa, Południowa, Słoneczna, Spacerowa, Zielona

Barbara Szołtek

pracownik socjalny

tel. 81 7561060

pok. 4

Jakubowice Konińskie Kolonia

Jakubowice Konińskie

Kolonia Krasienin

Krasienin

Wola Krasienińska

Kolonia Stoczek

Krasienin Kolonia

Krasienin

Wola Krasienińska

Niemce: ul. Centralna

Ewa Wolny

specjalista pracy socjalnej

tel. 81 7562211

pok. 2

Baszki

Boduszyn

Ludwinów

Łagiewniki

Niemce: ul. Lubelska, Ogrodowa

Barbara Zuń

specjalista pracy socjalnej

tel. 81 7561766

pok. 5

Stoczek

Wola Niemiecka

Zalesie

Niemce: ul. Cicha, Chmielna, Willowa

Ewelina Branica

specjalista pracy socjalnej

tel. 81 7561060

pok. 4

Kawka

Majdan Krasieniński

Nowy Staw

Osówka

Pryszczowa Góra

Stoczek

Niemce: ul. Słoneczna, Głęboka

Mariusz Bednarczyk

specjalista pracy socjalnej

tel. 81 7561766

pok. 3

Wypłaty świadczeń z pomocy społecznej

 

 

Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90