Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GMINA Jednostki organizacyjne Ośrodek Pomocy Społecznej Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne obejmują:
  1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego.
  2. Świadczenia opiekuńcze:
  • zasiłek pielęgnacyjny,
  • świadczenie pielęgnacyjne,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy,
  • jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka,
  • świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne  

Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90