Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GMINA Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół

Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół w Niemcach

Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół w Niemcach

ul. Lubelska 121
21-025 Niemce
(w budynku Urzędu Gminy Niemce III p.)

NIP 7131876653
REGON 430638445

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

Kontakt:

Dyrektor - Studzińska Anna:  email:studzinska.anna@niemce.pl, tel. 81 7561047,

Gł. księgowy. - Jadwiga Pożak:  tel./fax 81 7561046, 

Prac. ds. kadr, księgowości, administracji: goasz@niemce.pl, tel. 81 7561619,

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Iwona Lewandowska, iod.goasz@niemce.pl.

Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół w Niemcach powołany został uchwałą nr XV/87/95 Rady Gminy Niemce z dnia 29.11.1995 r. w związku z przejęciem prowadzenia szkół podstawowych jako zadanie własne gminy. Z dniem 1 stycznia 2017 roku na mocy UCHWAŁY NR XXIII/211/2016 RADY GMINY NIEMCE z dnia 26 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych gminy Niemce Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół w Niemcach stał się jednostkę obsługującą jednostki oświatowe Gminy Niemce zapewniając im prowadzenie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej nie naruszając postanowień art.10c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tzw. CUW. GOASz został nadany nowy statut  - UCHWAŁA NR XXIII/210/2016 RADY GMINY NIEMCE z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół w Niemcach.
 

Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół

  1 2 3  
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90