Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GMINA Zakład Gospodarki Komunalnej

Zakład Gospodarki Komunalnej j.org

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Niemcach został utworzony w 1996 roku jako gminna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, funkcjonująca w formie samorządowego zakładu budżetowego.

Siedzibą zakładu jest budynek Urzędu Gminy w Niemcach przy ul. Lubelskiej 121.

TELEFONY:

Stan licznika, faktury 81 756 10 49
Konserwator sieci wodociągowej Dys, Elizówka 515 129 230, 514 767 657
Konserwator sieci wodociągowej Krasienin 515 129 231
Konserwator sieci wodociągowej Niemce, Nasutów 515 129 232
Konserwator sieci kanalizacyjnej 515 129 234

Aktualności Zakładu Gospodarki Komunalnej

  1 2 3 4 ... 6  
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90