Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GMINA Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół Nabór wniosków ws. Stypendium Wójta -...

Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół

Nabór wniosków ws. Stypendium Wójta - ucz. szkół ponadgim. i niepełnosprawni

Nabór wniosków ws. Stypendium Wójta - ucz. szkół ponadgim. i niepełnosprawni

03.07.2017

Wójt Gminy Niemce zaprasza rodziców/uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz rodziców/ prawnych opiekunów uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Niemce do składania wniosków o stypendium za osiągnięcia w nauce, artystyczne lub sportowe dla swoich podopiecznych spełniających kryteria zawarte w Uchwale Nr XXXIX/360/2014 Rady Gminy Niemce z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Niemce w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane są Gminnym Ośrodku Administracyjnym Szkół w Niemcach, ul. Lubelska 121, pokój 405 (III piętro) w nieprzekraczalnym  terminie do 31 lipca 2017 r.  W przypadku składania dokumentów pocztą liczy się data nadania przesyłki.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i w/w uchwałą zawierającą szczegółowe kryteria przyznawania stypendiów oraz o uważne przeczytanie uwag dotyczących wypełniania wniosku zawartych na formularzu wniosku. Druki wniosków oraz tekst uchwały znajdują się poniżej oraz w BIP na stronie http://www.ugniemce.bip.lubelskie.pl. Dodatkowych informacji w sprawie stypendiów udzielają pracownicy GOASz w Niemcach -  tel. (081) 756-16-19 w godz. 7.30-15.30 . Dokumenty złożone po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane.
 
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90