Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: URZĄD Gospodarowanie odpadami Nowy wzór deklaracji o wysokości...

Odpady komunalne

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dnia 04.12.2015

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z dnia 04.12.2015

10.12.2015

Od dnia 4 grudnia 2015 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dotychczasowy wzór deklaracji traci ważność.

Poniżej zamieszczamy nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rada Gminy uchwałą Nr XIII/116/2015 z dnia 12 listopada 2015 r. wprowadziła nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 9 zł. miesięcznie od osoby, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny i 15 zł. miesięcznie od osoby, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji, jeżeli nie zmieniła się liczba osób zamieszkujących na nieruchomości.

Wszyscy właściciele nieruchomości zostaną poinformowani o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od dnia 1.01.2016 r. otrzymując ZAWIADOMIENIE dostarczone przez sołtysa lub pracownika Urzędu Gminy.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90