Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: URZĄD Gospodarowanie odpadami Opłaty

Opłaty

Zgodnie UCHWAŁĄ NR XIV/132/2020 Rady Gminy Niemce z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 1084) oraz rozstrzygnięciami nadzorczymi, zmianie ulegają stawki opłat od dnia 01.03.2020 r.:

25,00 zł – w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.

21,00 zł – w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie nieruchomości jednocześnie kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Trzykrotność miesięcznej stawki za jednego mieszkańca – w przypadku nie prowadzenia przez mieszkańców selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do składania nowej deklaracji w związku ze zmianą stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać bez wezwania na indywidualny rachunek bankowy Gminy Niemce lub u sołtysów poszczególnych miejscowości w terminie:

  • do 15 marca za I kwartał
  • do 15 czerwca za II kwartał
  • do 15 września za III kwartał
  • do 15 grudnia za IV kwartał

Wszelkie zapytania, uwagi, reklamacje można zgłaszać telefonicznie w Urzędzie Gminy Niemce w pok. 211 lub pod numerem telefonu: 81 756 10 34.                                                                   

UWAGA! Podatnicy, którzy dokonali wpłaty za cały I kwartał wg stawek 30,00 zł i 25,00 zł, licząc od miesiąca marca będą posiadali nadpłatę. Właściciel nieruchomości powinien odliczyć wysokość nadpłaty od kolejnych okresów rozliczeniowych. Telefon kontaktowy w sprawach opłat 81 460 34 62. 

Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90