Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: URZĄD Gospodarowanie odpadami Uchwały dot. Systemu Gospodarki Odpadami

Odpady komunalne

Uchwały dot. Systemu Gospodarki Odpadami

Uchwały dot. Systemu Gospodarki Odpadami

01.10.2015

UCHWAŁA NR XXXIV/309/2013
RADY GMINY NIEMCE
z dnia 16 października 2013 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

UCHWAŁA NR XXXIV/308/2013
RADY GMINY NIEMCE
z dnia 16 października 2013 r.
w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemce"

 

UCHWAŁA NR XXXIV/307/2013
RADY GMINY NIEMCE
z dnia 16 października 2013 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i trybu składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej

 

UCHWAŁA NR XXXIV/306/2013
RADY GMINY NIEMCE
z dnia 16 października 2013 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty

 

UCHWAŁA NR XXIX/268/2013
RADY GMINY NIEMCE
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90