Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: Newsletter

Newsletter

Wpisz adres e-mail i potwierdź poniższą zgodę: Wyślij
Zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną

Newsletter


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

  1. Administratorem Twoich danych będzie Wójt Gminy Niemce ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, tel. 81 756 15 21.
  2. Z Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się osobiście w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, telefonicznie nr tel. 81 460 34 69, e-mail: iod@niemce.pl.
  3. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przesyłania newslettera Gminy Niemce na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
  4. Twoje dane mogą zostać przekazane przez Wójta Gminy Niemce podmiotom przetwarzającym, którym Wójt Gminy Niemce zleci wykonywanie czynności przetwarzania danych t.j. SULIMO Software Piotr Osipa i Wspólnicy Spółka Jawna Al. Józefa Piłsudskiego 13/1100, 20-011 Lublin, NIP: 7123272283, REGON: 061427811.
  5. Twoje dane będą przechowywane przez czas obowiązywania Twojej zgody.
  6. Podane przeze Ciebie dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.
  7. Masz prawo do żądania od Wójta Gminy Niemce dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przechowywania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
  8. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy  Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  9. Masz prawo w każdym momencie wycofać zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody.
  10. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie ich jest równoznaczne z brakiem możliwości zapisu na newslettera i jego wysyłki.
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90