Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: URZĄD Instrukcje załatwiania spraw Referat Planowania Przestrzennego i... Wydanie zaświadczenia o rewitalizacji

IZS - Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Wydanie zaświadczenia o rewitalizacji

Wydanie zaświadczenia o rewitalizacji

11.12.2017

Tytuł sprawy:

Wydanie zaświadczenia o rewitalizacji

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777)
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:

 • Refarat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska -pok. 214, tel.81 75610131, e-mail: info@niemce .pl

wymagane wnioski :

 • wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji

Wymagane załączniki:

 • dowód dokonania wpłaty

Dokumenty do wglądu:

 • brak

Termin załatwiania sprawy:

 • Zgodnie z art. 217 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Opłaty:

 • opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia- 17,00z ł

tryb odwołania:

 • brak

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art.. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) informuję. że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Niemce z siedzibą w Niemcach, ul. Lubelska 121, 21-25 Niemce                                                    
 2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, i mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa,                                                                                                                                           
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostepu do treści swoich danych oraz ich poprawniania,                                                                                                       4) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z art. 11 i art. 17  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [13.53 KB]

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [193.00 KB]

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90