Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: URZĄD Instrukcje załatwiania spraw Referat Planowania Przestrzennego i... Wydanie opinii podział działki

IZS - Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Wydanie opinii podział działki

Wydanie opinii podział działki

19.03.2014


I Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami(tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004r Nr 268, poz. 2663);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. z 1999r. NR 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami).

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę

 • Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony

  Środowiska

  • Pokój nr 109

  • tel. 81 460 34 60

  • e-mail: info@niemce.pl

III Wymagane wnioski

 • Druk postanowienia opiniującego projekt podziału działki

IV Wymagane załączniki

 • Wstępny projekt podziału wykonany na aktualnej mapie sytuacyjno wysokościowej ( z reguły skala 1:1000)
 • Aktualny wypis z rejestru gruntów

V Dokumenty do wglądu

 • Brak 

VI Termin załatwiania sprawy

 • 30 dni

VII Opłaty

 • Brak

VIII Tryb odwołania

 • Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Niemce w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji.

 

Druk postanowienia opiniującego projekt podziału działki (PDF)

Druk postanowienia opiniującego projekt podziału działki (WORD)

Karta załatwienia sprawy

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90