Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Wybory i Referenda Wybory Prezydenckie Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy...

Wybory Prezydenckie

Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 7 kwietnia 2015r.

Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 7 kwietnia 2015r.

09.04.2015

w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Niemce miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych dla celów prowadzenia kampanii wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)
zarządzam co następuje:

 

§ 1

Wyznaczam na terenie Gminy Niemce miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie

urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z

wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2015r., określone w wykazie stanowiącym załącznik

do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Umieszczających plakaty komitetów wyborczych zobowiązuje się:

- do niezakrywania urzędowych obwieszczeń,

- do usunięcia plakatów dotyczących kampanii wyborczej w terminie do 30 dni po dniu

wyborów.

 

§ 3

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

Urzędu Gminy Niemce oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Wójt Gminy
 
Krzysztof Urbaś
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90