Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Wybory i Referenda Wybory Prezydenckie Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy...

Wybory Prezydenckie

Zarządzenie Nr 52/2015  Wójta Gminy Niemce  z dnia 7 kwietnia 2015r.

Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Niemce z dnia 7 kwietnia 2015r.

09.04.2015

w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Niemce do sporządzenia aktu pełnomocnictwa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015r.

Na podstawie art.56 § 1, art. 61 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) i § 8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do: Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2011 r. Nr 157, poz. 936) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Wyznaczam Panią  – Edytę Smolińską,  pracownika Urzędu Gminy w Niemcach do sporządzenia aktów pełnomocnictwa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
 
§ 2
 
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Niemce oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.niemce.bip.lublin.pl.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy
 
Krzysztof Urbaś
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90