Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Wybory i Referenda Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Głosowanie na podstawie zaświadczenia...

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

24.04.2019

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

 

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

           Osoba uprawniona do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, która zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.          

      Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

     Sprawy dotyczące wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania załatwiane są w Referacie USC ,Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Gminy Niemce, pok. Nr 110 w godzinach : poniedziałek 8.00-16.00,w pozostałe dni od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30  do 24 maja 2019r. tel. (81) 756-14-20

     Do odbioru zaświadczenia osoba uprawniona do udziału w głosowaniu  może upoważnić inną osobę. Wówczas osoba uprawniona sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.


 Osoba uprawniona do udziału w wyborach, której wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślona ze spisu osób uprawnionych do udziału w głosowaniu w miejscu stałego zamieszkania.

    Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawnie do głosowania w obwodzie miejsca pobytu , plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [11.88 KB]

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawnie do głosowania w obwodzie miejsca pobytu , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [53.33 KB]

 

Upoważnienie do odebrania zaświadczenia o prawie do głosowania, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [12.24 KB]

Upoważnienie do odebrania zaświadczenia o prawie do głosowania, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [108.87 KB]

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90