Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Wybory i Referenda Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Kalendarz wyborczy - Wybory do...

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Kalendarz wyborczy - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

Kalendarz wyborczy - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

05.04.2019

Kalendarz wyborczy

do 8 kwietnia 2019 r.* zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej: - przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego, - przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców
do 8 kwietnia 2019 r. powołanie okręgowych komisji wyborczych
do 8 kwietnia 2019 r. powołanie rejonowych komisji wyborczych
do 16 kwietnia 2019 r. do godz. 24:00 zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
do 26 kwietnia 2019 r. podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych i o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
do 26 kwietnia 2019 r. zgłaszanie wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich
do 26 kwietnia 2019 r. zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych
do 6 maja 2019 r.* powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych
do 6 maja 2019 r.* podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
do 6 maja 2019 r.* sporządzenie spisów wyborców przez gminy
od 5 maja 2019 r. do 13 maja 2019 r.* składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę
do 13 maja 2019 r.* zgłaszanie komisarzowi wyborczemu przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille'a
od 11 maja 2019 r. do 24 maja 2019 r. do godz. 24:00 nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze
do 16 maja 2019 r. podanie przez okręgowe komisje wyborcze w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
do 17 maja 2019 r. składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do 21 maja 2019 r. składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania
do 21 maja 2019 r. składanie wniosków przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych o dopisanie do spisu wyborców
do 23 maja 2019 r. zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą
do 23 maja 2019 r. zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach
24 maja 2019 r. o godz. 24:00 zakończenie kampanii wyborczej
25 maja 2019 r. przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
26 maja 2019 r. w godz. 7:00‑21:00 przeprowadzenie głosowania

* Terminy ustawowe zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego


Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90