Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Środowisko - ochrona Konsultacje społeczne - regulamin...

Środowisko

Konsultacje społeczne - regulamin utrzymania czystości i porządku

Konsultacje społeczne - regulamin utrzymania czystości i porządku

22.09.2015

Wójt Gminy Niemce zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach:

projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niemce

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej, a także są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w pok.  Nr 110.

Konsultacje odbywać się będą w dniach od  22 września 2015 r. do 6 października 2015 r.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 października 2015 roku na:

  • adres poczty elektronicznej: info@niemce.pl
  • numer faksu 81/ 756 17 90,
  • adres siedziby: Urząd Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce

Zarządzenie Nr 152/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemce.

Projekt regulaminu

Formularz konsultacji regulaminu

 

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90