Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Solary i piece C.O. Zakres robót instalacyjnych i...

Solary i piece C.O.

Zakres robót instalacyjnych i montażowych zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym

Zakres robót instalacyjnych i montażowych zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym

16.07.2014

 

W zakresie instalacji solarnych do obowiązków Wykonawcy należy:

· Montaż kolektorów słonecznych

· Posadowienie zbiorników c.w.u.

· Podłączenie zbiorników c.w.u. do istniejącej instalacji c.w.u.

· Podłączenie drugiej wężownicy do pieca c.o. lub montaż grzałki elektrycznej

· Wykonanie instalacji łączących kolektory z zbiornikami i jej ocieplenie.

· Montaż armatury (termometry, zawory bezpieczeństwa, zawory zwrotne, itp.)

· Montaż zespołu pompowego z osprzętem.

· Montaż zespołu naczynia przeponowego.

· Instalacja układu sterującego, automatyki i wizualizacja pracy instalacji.

· Wykonanie płukania oraz prób ciśnienia instalacji.

· Napełnienie instalacji czynnikiem solarnym.

· Uruchomienie instalacji

· Przeszkolenie użytkowników

· Sporządzenie instrukcji obsługi

· Uzupełnienie ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów

 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej, c.o. i elektrycznych w pomieszczeniu, w którym zostanie zamontowany zasobnik ciepłej wody,

 

Do obowiązków właściciela/użytkownika budynku prywatnego należy wykonanie:

· prac przygotowawczych koniecznych do wykonania w związku z montażem instalacji solarnej (np. demontaż istniejącego zasobnika ciepłej wody, wyprowadzenie króćca z instalacji c.o. wraz z armaturą potrzebną do wpięcia drugiej wężownicy zasobnika ciepłej wody montowanego w ramach instalacji solarnej, doprowadzenia instalacji ciepłej i zimnej wody oraz instalacji elektrycznej z uziemieniem do pomieszczenia, w którym zostanie zamontowany zasobnik ciepłej wody i grupa pompowa,

- prac porządkowych (np. zapewnienie dojścia i możliwości montażu urządzeń solarnych itp.),

· prac budowlanych niezbędnych do montażu instalacji solarnej (np. pogłębienie pomieszczeń, wykonanie posadzek, fundamentów, cokołów lub podestów pod zasobnik ciepłej wody itp.),

· prace remontowe będące następstwem prac montażowych instalacji solarnej takich jak: malowanie, uzupełnienie okładzin ścian i podłóg, naprawa tynków, elewacji i innych drobnych prac kosmetycznych przywracających estetykę budynku.

 

W/w obowiązki właściciela/użytkownika nie dotyczą budynków użyteczności publicznej (w tych budynkach Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całego zakresu prac włącznie z pracami w/w)

 

Pomieszczenie, w którym zamontowany będzie zasobnik powinno posiadać kratkę ściekową kanalizacji sanitarnej, chroniące pomieszczenie przed zalaniem.

 

 

W zakresie wymiany kotła c.o na biomasę do obowiązków Wykonawcy należy:

· demontaż istniejących pieców centralnego ogrzewania i zbędnej armatury,

· montaż nowego kotła c.o. wraz z armaturą

· montaż zbiornika akumulacyjnego (bufor wody kotłowej grzewczej) i podgrzewacza ciepłej wody użytkowej

· montaż wkładu kominowego

· podłączenie węzła cieplnego do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania oraz zasobnika ciepłej wody użytkowej;

· montaż zespołu pompowego ze sterowaniem i zasilaniem elektrycznym.

· wykonanie płukania instalacji i prób

· uruchomienie kotłowni

· przeszkolenie użytkowników

· sporządzenie instrukcji obsługi

· prac budowlanych związanych z demontażem i montażem urządzeń

  Zakres robót instalacyjnych i montażowych zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym - plik pdf

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90