Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Solary i piece C.O. ECO EFEKTYWNA GMINA NIEMCE -...

Solary i piece C.O.

ECO EFEKTYWNA GMINA NIEMCE  - Informacja o wyniku przetargu

ECO EFEKTYWNA GMINA NIEMCE - Informacja o wyniku przetargu

10.01.2014

Wykonanie instalacji solarnych w budynkach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej oraz montaż kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę w budynkach prywatnych i w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Niemce w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Gmina Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce, na podstawie art. 92 ust.  2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póżn. zm.), zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane o wartości szacunkowej poniżej 5 000 000 Euro p.n.:

Wykonanie instalacji solarnych w budynkach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej oraz montaż kotłów centralnego ogrzewania wykorzystujących biomasę w budynkach prywatnych i w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Niemce w systemie zaprojektuj i wybuduj

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryterium podanego w rozdz. XXI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w kryterium oceny – 100% cena) jest oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę:

Sanito Sp z o.o. ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa

 

 

 

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90