Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Sesje Rady Gminy X Sesja Rady Gminy Niemce

Sesje Rady Gminy

X Sesja Rady Gminy Niemce

X Sesja Rady Gminy Niemce

23.10.2019

We wtorek 15 października 2019 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Niemce odbyła się X Sesja Rady Gminy Niemce.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Niemce Marek Podstawka. Oprócz Radnych w sesji wzięli udział: Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Zastępca Wójta Henryk Smolarz, Skarbnik Gminy Aneta Chałupczak, Kierownicy jednostek organizacyjnych i referatów oraz Sołtysi z naszej gminy.

Na wstępie Wójt wspólnie z Przewodniczącym i panią Bożeną Stępień - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach, wręczyli oficjalne podziękowania przedstawicielom sołectw i Kół Gospodyń Wiejskich za tegoroczne wieńce dożynkowe.

W dalszej części sesji Rada Gminy Niemce zajęła się pracą nad uchwaleniem szeregu istotnych uchwał dotyczących naszej gminy, wśród których była również uchwała w sprawie wyboru ławników do sądów na kadencję w latach 2020 – 2023, poprzedzona tajnym głosowaniem. Porządek obrad wraz z wynikami głosowań znajduje się na stronie: http://niemce.rada24.pl/posiedzenie/3816/bc1069bd.html

Obrady zakończyło spotkanie Radnych i Sołtysów z komendantem Komisariatu Policji w Niemcach nadkom. Arturem Tarnowskim.

Transmisja wideo z X Sesji Rady Gminy Niemce:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9696&v=0QKYAORHMW4

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90