Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Sesje Rady Gminy IX Sesja Rady Gminy Niemce

Sesje Rady Gminy

IX Sesja Rady Gminy Niemce

IX Sesja Rady Gminy Niemce

16.09.2019

W czwartek, 5 września 2019 r. już po raz dziewiąty Radni VIII kadencji zgromadzili się na sesji rady aby podjąć ważne decyzje dotyczące naszej gminy. Obrady, które otworzył Przewodniczący Rady Gminy Niemce Marek Podstawka, odbyły się tradycyjnie w sali konferencyjnej urzędu gminy.

Na wstępie Wójt Gminy Niemce – Krzysztof Urbaś, Przewodniczący Rady Gminy Niemce – Marek Podstawka oraz Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Niemce – Beata Zgierska wręczyli 16 stypendystom – uczniom szkół ponadgimnazjalnych i uczniom niepełnosprawnym, akty przyznania Stypendium Wójta Gminy Niemce za wyniki i osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym 2018/2019 w nauce, w dziedzinie twórczości artystycznej oraz w sporcie, a ich rodzicom listy gratulacyjne. Powyższe stypendia przyznane zostały na podstawie Regulaminu określonego Uchwałą  Nr V/42/2019 Rady Gminy Niemce z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Niemce w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce. W bieżącym roku na stypendia wypłacono kwotę 8 750,00 zł. - kwota jednorazowego stypendium wyniosła od 300 do 700 zł, w zależności od stopnia uzyskanych osiągnięć.

Lista Stypendystów Stypendium Wójta Gminy Niemce 2019, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [590.68 KB]

Na Sesji gościły także nauczycielki, które po zakończeniu 3 letniego stażu i zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym uzyskały stopień nauczyciela mianowanego:

  • Małgorzata Otylia Bat - nauczycielka wychowania przedszkolnego Przedszkola Publicznego w Niemcach
  • Anna Katarzyna Kłaczkiewicz - nauczycielka wychowania przedszkolnego Przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Dysie,
  • Ewelina Zofia Wawro-Gospodarek – nauczycielka wychowania przedszkolnego Przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych w Ciecierzynie,

Nauczycielki złożyły Ślubowie, po czym Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś wręczył im akty nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, życząc sukcesów w pracy zawodowej i dalszych  awansów.

W dalszej części obrad Radni podjęli szereg istotnych uchwał dotyczących naszej gminy. Szczegóły w porządku obrad zamieszczonym poniżej. Pod koniec sesji zgromadzeni na sali zapoznali się także z propozycjami przebiegu planowanej obwodnicy Niemiec.

Porządek obrad IX Sesji Rady Gminy Niemce, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [209.75 KB]

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90