Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Sesje Rady Gminy XXXVI Sesja Rady Gminy Niemce

Sesje Rady Gminy

XXXVI Sesja Rady Gminy Niemce

XXXVI Sesja Rady Gminy Niemce

11.12.2017

27 listopada 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Niemce odbyła się XXXVI Sesja Rady Gminy Niemce.

W obradach, które otworzył Przewodniczący Rady Gminy Niemce Sławomir Mroczek oprócz 14 Radnych uczestniczyli również Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Skarbnik Gminy Aneta Chałupczak, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz Sołtysi.

Na wstępie odbyło się  ślubowanie 2 pedagogów pracujących w naszych placówkach oświatowych, którzy w obecności wszystkich zgromadzonych otrzymali od Wójta akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Wyżej wymieniony stopień nadano pani Karolinie Domonik z Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie i pani Milenie Zgierskiej ze Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich.

W dalszej części obrad radni podjęli szereg istotnych uchwał dotyczących naszej gminy, wśród których  były między innymi:

  • uchwała dotyczącą określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2018. Stawka na przyszły rok wzrosła symbolicznie o 1 gr.
  • uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2018 r. Według wskaźnika GUS proponowana maksymalna urzędowa stawka jaka może być naliczona przy podatku leśnym wynosi 197,06 zł za m3 drewna. Rada Gminy zaproponowała obniżenia tej stawki  do 170 zł za m3 drewna. W konsekwencji stawka w 2018 r będzie wynosiła 37,40  zł  za hektar lasu. Stawka ta została podniesiona  w stosunku do roku ubiegłego o 2,20 zł z 1 hektara.
  • uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r. Prezes GUS określił średnią cenę żyta na kwotę 52,49 zł w przeliczeniu na kwintal. Rada Gminy Niemce zaproponowała obniżenie tej kwoty do 47 zł za 1 kwintal. W roku bieżącym stawka ta wynosiła 46 zł za 1 dt. W konsekwencji dla powierzchni gruntów powyżej 1 hektara stawka będzie wynosiła 117,50 zł za hektar, a poniżej 1 hektara kwota ta wynosi 235 zł. W porównaniu z 2017 r. cena podatku rolnego wzrosła o 2,50 zł z hektara przyjętego dla naliczenia podatku dla gospodarstw rolnych.

Prządek obrad na XXXVI Sesję Rady Gminy Niemce, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [232.00 KB]

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90