Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Sesje Rady Gminy XXIX, Absolutoryjna Sesja Rady Gminy...

Sesje Rady Gminy

XXIX, Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Niemce

XXIX, Absolutoryjna Sesja Rady Gminy Niemce

12.05.2017

W ubiegły piątek, 5 maja br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się już XXIX sesja VII kadencji Rady Gminy Niemce.

Obrady rozpoczął Przewodniczący Rady Gminy Niemce Sławomir Mroczek. W sesji, oprócz 13 Radnych, co stanowiło quorum do podejmowania prawomocnych uchwał uczestniczyli również: Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Zastępca Wójta Iwona Pulińska, Skarbnik Gminy Aneta Chałupczak, Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Urzędu Gminy, Kierownicy Referatów oraz Sołtysi. Oprócz wyżej wymienionych, na sali była również obecna siedmioosobowa delegacja z Ukraińskiej Gminy Sokolniki, którą w imieniu naszych mieszkańców serdecznie powitał Wójt Krzysztof Urbaś.

Na wstępie Przewodniczący przekazał głos Wójtowi Gminy Sokolniki Tarasowi Sulimko, aby razem z członkami swojej delegacji przybliżyli naszym Radnym i Sołtysom swoją gminę. Goście z Ukrainy przyjechali na zaproszenie naszego Wójta z roboczą wizytą w celu nawiązania współpracy pomiędzy naszymi gminami.

W dalszej części obrad Rada Gminy Niemce zajęła się głównym punktem piątkowych obrad czyli udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Niemce z tytułu wykonania budżetu za rok 2016. Radni, po wysłuchaniu sprawozdania Wójta oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niemce, jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Niemce Krzysztofowi Urbasiowi. Tuż po głosowaniu Wójt przyjął gratulacje od członków Rady, a sam w kilku słowach podziękował Radnym za zaufanie i zaznaczył, że większości sukcesów naszej gminy nie byłoby bez zgody i jednomyślności przedstawicieli mieszkańców jakimi są Radni.

Pod koniec sesji na sali pojawił się Komendant Komisariatu Policji w Niemcach mł. insp. Mariusz Szadurski w towarzystwie dzielnicowego st. sierż. Marka Bokła. Komendant przekazał zgromadzonym sprawozdanie z działania naszego komisariatu w przeciągu ostatniego roku.

Porządek obrad XXIX Sesji Rady Gminy Niemce, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [139.88 KB]

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90