Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI UWAGA! - zmianie ulegają stawki opłat...

Aktualności

UWAGA! - zmianie ulegają stawki opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

UWAGA! - zmianie ulegają stawki opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

18.03.2020

Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś informuje, że w związku z podjętą Uchwałą nr XIV/132/2020 Rady Gminy Niemce z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 1084) oraz rozstrzygnięciami nadzorczymi, zmianie ulegają stawki opłat od dnia 01.03.2020.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynosi 25,00 zł miesięcznie od osoby. 

Dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (bioodpady nie będą oddawane do odbioru przez firmę) stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym wynosi 21,00 zł miesięcznie od osoby. 

Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do składania nowej deklaracji w związku ze zmianą stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Podatnicy, którzy dokonali wpłaty za cały I kwartał wg stawek 30,00 zł i 25,00 zł, licząc od miesiąca marca będą posiadać nadpłatę. Właściciel nieruchomości powinien odliczyć wysokość nadpłaty od kolejnych okresów rozliczeniowych. Telefon kontaktowy w sprawach opłat 81 460 34 62. 

W związku ze wzrastającą liczbą potwierdzonych zakażeń spowodowanych Coronavirus COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin informujemy, że zawiadomienia o zmianie stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, zostaną dostarczone do mieszkańców w terminie późniejszym. 

 

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90