Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI UWAGA! Wałęsające się psy.

Aktualności

UWAGA! Wałęsające się psy.

UWAGA! Wałęsające się psy.

19.09.2019

Rokrocznie w okresie wiosennym i jesiennym na terenie naszej gminy nasila się zjawisko wałęsających się psów. W 95% przypadków psy te posiadają swoich właścicieli, a tak zwane „bezdomne” zwierzęta są zwyczajnie nieodpowiednio dopilnowane przez ich właścicieli lub posiadaczy.

O uznaniu psa za  „bezpańskiego” czy „bezdomnego”  nie może świadczyć fakt, że  pojawia się o stałych porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. Powszechne jest także celowe wypuszczanie psów poza posesje, jak również „odprowadzanie” dzieci do szkoły przez pupili, które następnie przez  kilka godzin wałęsają się po okolicy, budząc postrach okolicznych mieszkańców.

Przypominamy:

Właściciel zwierzęcia, a szczególnie  psa, ma obowiązek utrzymać nad nim należyty nadzór. Posiadacz wałęsającego się psa, który zawsze, potencjalnie stanowi zagrożenie dla innych ludzi zgodnie z art. 77 kodeksu wykroczeń może zostać ukarany przez funkcjonariusza Policji mandatem w wysokości nawet do 1000 złotych!

Zgodnie z art. 431 kodeksu cywilnego, właściciel lub posiadacz psa, odpowiada za wszystkie szkody poczynione przez zwierzę i jest zobowiązany do ich naprawienia, niezależnie od tego, czy zwierzę było pod nadzorem, czy też zabłąkało się, czy uciekło.

W przypadku potwierdzenia bezdomności zwierzęcia, gdy występuje zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, np. gdy pies jest agresywny i atakuje ludzi, Wójt zleca interwencję wyłapania zwierzęcia oraz oddania go do schroniska. Realizacja jednego takiego zgłoszenia jest bardzo kosztowna i obciąża gminny budżet na kwotę około 1900 złotych. Właśnie dlatego,  bardzo ważne jest, aby zgłaszać na Policję wszelkie przypadki rażącej  nieodpowiedzialności właścicieli zwierząt, w celu podjęcia odpowiednich kroków wobec nich, a co za tym idzie uniknięcia kosztów interwencji oraz takich incydentów w przyszłości.

Ponadto, właścicielowi psa grozi mandat karny w przypadku nie wywiązywania się z obowiązku stosowania szczepień ochronnych psów przeciw wściekliźnie.

Mniejsze wypływy środków finansowych  z gminnego budżetu na tak zwane „bezdomne psy”, spowoduje ich przesunięcie na realizację innych, ważnych dla mieszkańców inwestycji.

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90