Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI VII Gminny Konkurs Matematyczny...

Aktualności

VII Gminny Konkurs Matematyczny „Mistrz matematyki”

VII Gminny Konkurs Matematyczny „Mistrz matematyki”

15.05.2019

10 maja 2019 r. Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie gościł uczestników VII Gminnego Konkursu Matematycznego „Mistrz matematyki”.

W konkursie wzięło udział 11 uczniów klas trzecich z sześciu Szkół Podstawowych z terenu Gminy Niemce oraz 1 uczeń, przedstawiciel klas drugich, ze SP w Ciecierzynie. Uczestnicy konkursu wyłonieni podczas eliminacji wewnątrzszkolnych musieli wykazać się umiejętnością logicznego myślenia i wyobraźnią przy rozwiązywaniu problemów matematycznych, stosowania zasad i prawidłowości matematycznych, bardzo dobrym wykonywaniem obliczeń. Uroczystego otwarcia konkursu dokonał Henryk Smolarz – Zastępca Wójta Gminy Niemce.

Celem konkursu było:

 • ukazanie użyteczności matematyki w życiu codziennym,
 • przybliżenie uczniom wiedzy i umiejętności matematycznych,
 • zachęcenie dzieci do podejmowania i rozwiązywania zadań i problemów w oparciu o programowe wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji matematycznej,
 • dostarczenie radosnych przeżyć i zadowolenia z osiągnięcia sukcesu, zachęcenie uczniów do poznawania zasad zdrowej rywalizacji.

W etapie finałowym uczniowie mieli za zadanie rozwiązać 30 zadań, o różnym stopniu trudności, w ciągu 60 minut. Konkurs przebiegł zgodnie z regulaminem. Wszyscy uczniowie reprezentowali bardzo wyrównany poziom wiedzy i umiejętności matematycznych, jednakże nie wszystkim udało się pokonać trudności podczas rozwiązywania zadań.

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie :

 • Pani Grażyna Oszwa – przewodnicząca - nauczycielka matematyki SP Ciecierzyn
 • Pani Katarzyna Gontarczyk – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej SP Ciecierzyn
 • Pani Bożena Flor – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej SP Jakubowice Konińskie
 • Pani Bożena Gajos nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej SP Krasienin 

Wyniki konkursu:

Mistrzem matematyki klas III w roku szkolnym 2018/2019 został uczeń SP w Ciecierzynie – Jakub Oblak, uzyskał 54 punkty na 60 możliwych – opiekun p. Agnieszka Bugała.

II miejsce zajął  Karol Kubiak ze Szkoły Podstawowej w Krasieninie, uzyskawszy 51pkt.opiekun p. Bożena Gajos.

III miejsce zajął Marcel Piech ze Szkoły Podstawowej w Niemcach, uzyskawszy 44 pkt. – opiekun p. Grażyna Michalska.

Pozostali uczestnicy:

 • Szkoła Podstawowa w Jakubowicach Konińskich: Mikołaj Ciupera, Jakub Kwapiszewski
 • Szkoła Podstawowa w Niemcach: Benedykt Trąbka
 • Szkoła Podstawowa w Rudce Kozłowieckiej: Judyta Hutek, Damian Smoliński
 • Szkoła Podstawowa w Dysie: Paulina Zaranko, Krzysztof Prażmo
 • Szkoła Podstawowa w Ciecierzynie: Anita Wasilewska, Bartłomiej Pietras

Mirosław Studniewski - dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie - zwycięzcom konkursu wręczył dyplomy i nagrody a pozostałym uczestnikom konkursu - podziękowania i upominki. Nauczyciele, którzy przygotowywali uczniów do konkursu otrzymali podziękowania za rozbudzanie zainteresowań uczniów i inspirowanie do zgłębiania wiedzy matematycznej. Podziękowania otrzymali także członkowie komisji konkursowej. Wszystkim uczestnikom VII Gminnego Konkursu Matematycznego „Mistrz Matematyki” oraz ich nauczycielom gratulujemy!!!

Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie bardzo serdecznie dziękuje sponsorom: Wójtowi Gminy Niemce za objęcie konkursu honorowym patronatem oraz przekazanie funduszy na zakup nagród, Fundacji Sądecko – Lubelskiej, ul. Koncertowa 7/22 Lublin za ufundowanie nagród głównych oraz upominków dla wszystkich uczestników, Pani Prezes Spółdzielni Rolniczo – Handlowej „Samopomoc Chłopska” w Niemcach za ufundowanie wyrobów piekarniczych z przeznaczeniem na poczęstunek dla uczestników konkursu oraz wszystkim, którzy pomagali w organizacji konkursu.

 

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90