Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI XIV Powiatowy Festiwal Piosenki...

Aktualności

XIV Powiatowy Festiwal Piosenki "Niezapomniane Melodie"

XIV Powiatowy Festiwal Piosenki "Niezapomniane Melodie"

05.03.2019

W dniu 28 lutego 2019 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Ciecierzynie odbył się XIV Powiatowy Festiwal Piosenki ,,Niezapomniane melodie’’. W minionym roku w szczególny sposób obchodziliśmy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd też na festiwalowej scenie nie mogło zabraknąć pieśni i piosenek patriotycznych.

Prezentacje oceniało profesjonalne jury w składzie: Krzysztof Kramek – magister wychowania muzycznego, instruktor muzyki najwyższej kategorii ,,S", kierownik muzyczny Zespołu Pieśni i Tańca Jawor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, rzeczoznawca i recenzent podręczników do muzyki, programów nauczania, autor poradników metodycznych dla nauczycieli muzyki, śpiewników, aranżer muzyki ludowej; prof. Cezary Taracha - polski historyk, hispanista związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Instytutem Hiszpańsko-Polskim w Lublinie, kierownik Katedry Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego Instytutu Historii KUL. Od 2001 roku organizator „Spotkań z Muzyką Organową” w Dąbrowicy; dr Jan Sęk - nauczyciel akademicki, senator III kadencji, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Przewodniczący Rady Muzeum Niepodległości w Warszawie; Bożena Stępień - pedagog, animator kultury, promotorka wielu muzycznych talentów, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach, redaktor naczelna gazety lokalnej gminy Niemce „Taka Gmina”.

Komisja wyróżniła wielu wykonawców, a dzięki hojności instytucji patronujących oraz sponsorów indywidualnych laureaci festiwalu otrzymali atrakcyjne nagrody. Jury podkreśliło wysoki poziom artystyczny prezentacji.

W festiwalu wzięli udział uczniowie z terenu Powiatu Lubelskiego Ziemskiego, reprezentujący następujące placówki oświatowe:

Szkoły Podstawowe (w tym szkoły z oddziałami gimnazjalnymi): Ciecierzyn, Dys, Jabłonna, Jakubowice Konińskie, Krasienin, Krężnica Jara,  Nasutów, Niedrzwica Duża, Niemce, Rudka Kozłowiecka, Zemborzyce Tereszyńskie, Mętów, Wilczopole- Kolonia, Wysokie, Niedrzwica Kościelna, Turka.

Przedszkola: Ciecierzyn, Dys, Niemce.

W sumie na festiwalu wystąpiło 123 uczniów z 17 szkół podstawowych i 3 przedszkoli, przygotowanych przez 21 nauczycieli.

Publiczność obejrzała i wysłuchała 54 prezentacji piosenek konkursowych. Rangę festiwalu podniosła obecność gości honorowych- Ryszarda Szczygła - Pełnomocnika Wojewody Lubelskiego do spraw Kontaktów z Jednostkami Samorządu Terytorialnego; przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego - Rafała Dobrowolskiego; przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Lublinie - Katarzyny Nowosad - Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Powiatu Lubelskiego - Zbigniewa Bernata Członka Zarządu Powiatu Lubelskiego; Iwony Pulińskiej – Radnej Powiatu Lubelskiego oraz  Sekretarza Gminy Niemce; Eugeniusza Pelaka - Wicekuratora Oświaty w Lublinie; Marka Podstawkę -  Przewodniczącego Rady Gminy Niemce; Piotra Pankowskiego – Członka Rady Gminy Niemce; Anny Studzińskiej dyrektor GOASz w Niemcach; Romana Urbasia - sołtysa  Sołectwa Ciecierzyn; księdza kanonika Roberta Brzozowskiego - proboszcza parafii w Dysie; dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli, rodziców i uczniów. Partnerem wydarzenia było Województwo Lubelskie. Lubelskie Smakuj życie!

Szczególniepodziękowania należą się instytucjom patronującym oraz licznym sponsorom, którzy wsparli organizację XIV Powiatowego Festiwalu Piosenki „Niezapomniane melodie”, a są to: Przemysław Czarnek - Wojewoda Lubelski, Jarosław Stawiarski – Marszałek Województwa Lubelskiego, Zdzisław Antoń – Starosta Lubelski, Krzysztof Urbaś – Wójt Gminy Niemce, Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty, Mieczysław Jurecki, Eugeniusz Woźniak – Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Ryjek’ w Nasutowie, Tomasz Błaszczyk - PHU „Błaszczyk” w Elizówce, Wiesława Szkutnik – Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa „Samopomoc Chłopska” w Niemcach, Piotr Pankowski, Andrzej Gieroba, Elżbieta Caban – Rachwał - Ciastkarnia „Elka” w Leonowie, Roman Urbaś, Grzegorz Tymczak – „TYMWAR” w Elizówce, rodzice uczniów ZPO w Ciecierzynie. 

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i wyróżnionym artystom!

Poniżej przedstawiamy wyniki XVI Powiatowego Festiwalu Niezapomniane Melodie.

Wyniki XIV Powiatowego Festiwalu Niezapomniane Melodie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [87.33 KB]

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90