Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI IV Sesja Rady Gminy Niemce

Aktualności

IV Sesja Rady Gminy Niemce

IV Sesja Rady Gminy Niemce

27.02.2019

W dniu 26 lutego 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się IV sesja Rady Gminy Niemce.

W obradach, które otworzył Przewodniczący Rady Gminy Niemce Marek Podstawka oprócz Radnych uczestniczyli również Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Sekretarz Gminy Iwona Pulińska, Skarbnik Gminy Aneta Chałupczak, Dyrektorzy i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy oraz Sołtysi.

Na początku Wójt Gminy Niemce oraz Przewodniczący Rady Gminy wręczyli nowo wybranym sołtysom zaświadczenia o wyborze na sołtysa oraz teczki z przyborami biurowymi, które przydadzą się w pracy na rzecz naszych mieszkańców. Lista sołtysów po ostatnich wyborach przedstawia się następująco:

Baszki - Alina Jóźwik

Niemce – Andrzej Małek

Jakubowice Konińskie Kolonia – Józef Wysokiński

Stoczek – Andrzej Urbaś

Nowy Staw – Barbara Skowronek

Boduszyn – Dariusz Kantor

Elizówka – Renata Pawlak

Dziuchów – Edward Klępka

Łagiewniki – Elżbieta Jaroszewska

Pólko – Ewa Saba

Krasienin Kolonia – Franciszek Drozd

Dys – Jadwiga Buzek – Czarnolas

Kolonia Bystrzyca – Jan Sadura

Kawka – Jerzy Woźniak

Osówka – Joanna Bucka

Jakubowice Konińskie – Grzegorz Jaśkowski

Swoboda – Krystyna Steć

Wola Niemiecka – Krystyna Wójtowicz

Stoczek Kolonia – Łukasz Byra

Krasienin – Małgorzata Rachańczyk

Majdan Krasieniński – Mariusz Czerwonka

Nasutów – Mirosław Paradziński

Wola Krasienińska – Robert Gąska

Ciecierzyn – Roman Urbaś

Pryszczowa Góra – Stanisława Brzozowska

Leonów – Teresa Duda

Zalesie – Teresa Kosowska

Ludwinów – Elżbieta Janasz

Rudka Kozłowiecka – Sławomir Latek

W dalszej części obrad radni podjęli szereg istotnych uchwał dotyczących naszej gminy, wśród których były między innymi:

  • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niemce w 2019 r.
  • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Niemce na 2019 r.
  • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Niemce, oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Niemce.

Porządek obrad, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [139.63 KB]

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90