Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Kolejne fundusze dla naszej gminy!

Aktualności

Kolejne fundusze dla naszej gminy!

Kolejne fundusze dla naszej gminy!

06.07.2018

W dniu wczorajszym, tj. 5 lipca 2018 r. Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś podpisał kolejną umowę w Urzędzie Marszałkowskim na dofinansowanie projektu wspierającego rozwój naszej gminy. Tym razem to projekt pt. ,,Młodzi, aktywni, kreatywni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9 - 12 RPO WL 2014-2020, który będzie realizowany od 1.10.2018 r. do 31.03.2020 r. w Szkole Podstawowej im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny w Rudce Kozłowieckiej.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych 40 uczniów kl. IV-VII Szkoły Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej  oraz poprawa poziomu i dostępności edukacji. Uczniowie zostaną objęci wsparciem w postaci dodatkowych zajęć (rozszerzających wiedzę lub wyrównujących) z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, przyroda) z wykorzystaniem e-podręczników. Projekt zakłada przeprowadzenie w ramach dodatkowych zajęć matematyczno-przyrodniczych zajęć z robotyki z wykorzystaniem klocków konstrukcyjnych, które w ramach projektu zostaną zakupione.

Adekwatnie do przeprowadzonej diagnozy zapotrzebowania w ramach projektu zostaną wyposażone pracownie:

  • pracownia matematyczna/przyrodnicza - Laptop dla nauczyciela oraz 10 Laptopów dla uczniów wraz z oprogramowaniem;
  • pracownia do przyrody: rzutnik multimedialny, ekran multimedialny, aparat, mikroskopy, preparaty mikroskopowe, atlasy geograficzne;
  • pracownia matematyczna: projektor, tablica interaktywna, programy multimedialne, pomoce dydaktyczne i przyrządy do prowadzenia zajęć.

Doposażenie szkoły, w szczególności pracowni przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, oraz wyposażenie w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych wpłynie znacząco na jakość zajęć i przyczyni się do rozwijania kompetencji kluczowych wśród uczniów, indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Całkowity koszt projektu to 166 483,10 zł, w tym wkład własny gminy 8 324,15 zł.

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90