Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Zawiadomienie o terminie XXXVII Sesji...

Aktualności

Zawiadomienie o terminie XXXVII Sesji Rady Gminy Niemce

Zawiadomienie o terminie XXXVII Sesji Rady Gminy Niemce

07.12.2017

Zawiadomienie o terminie XXXVII Sesji Rady Gminy Niemce zwołanej na 14.12.2017 r. Sesja rozpocznie się o godz. 11.00. Obrady będą się odbywać w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, sala konferencyjna. Przewodniczący Komisji Stałych Rady Gminy informują, że posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 14.12.2017 r. o godz. 09.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Niemcach.

XXXVII SESJA - Zawiadomienie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [156.04 KB]

Porządek obrad na  XXXVII sesję Rady Gminy Niemce

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Niemce.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 • Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
 • Głosowanie.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.
 • Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Niemce na 2018 r.
 • Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2018 r.
 • Stanowisko Komisji Stałych Rady Gminy Niemce odnośnie prowizorium budżetowego.
 • Stanowisko Wójta Gminy Niemce odnośnie propozycji Komisji Stałych.
 • Dyskusja
 • Głosowanie
 1. Informacje:
 • Przewodniczącego Rady Gminy,
 • Wójta Gminy.
 1. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 2. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

                                                                                                              Gminy Niemce

 

                                                                                                           Sławomir Mroczek

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90