Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Zakończył się remont świetlicy w...

Aktualności

Zakończył się remont świetlicy w Krasieninie Kolonii

Zakończył się remont świetlicy w Krasieninie Kolonii

05.12.2017

Pod koniec listopada br. dobiegł końca remont w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasieninie Kolonii będącego jednocześnie siedzibą Stowarzyszenia Społeczna Inicjatywa Krasienina i Okolic im. I. Kosmowskiej.

Prace remontowe objęły wnętrze budynku tj. salę i klatkę schodową oraz otoczenie budynku, gdzie wykonana została opaska odwadniająca. Zakupiona została mata do ćwiczeń karate i fitness. Środki na ten cel zostały pozyskane przez Stowarzyszenie we współpracy z Wójtem Gminy Niemce Krzysztofem Urbasiem, ze środków unijnych PROW na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

W trakcie realizacji projektu okazało się, że środki przyznane na jego realizację nie są wystarczające, jednak dzięki wsparciu wielu prywatnych osób oraz członków Stowarzyszenia i OSP, poprzez ich pracę oraz darowizny rzeczowe udało się wykonać wszystkie niezbędne prace. Za formalności związane z realizacją projektu odpowiada Zarząd Stowarzyszenia. W budynku odbywają się na nowo zajęcia dla dzieci i dorosłych. Stowarzyszenie podjęło też współpracę z Gminną Biblioteką Publiczną w Niemcach i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Niemcach. Od stycznia rozpoczną się regularne spotkania dla seniorów.

W okresie letnim dokonano też naprawy cieknącego dachu oraz wykonane zostało przyłącze gazu ziemnego. Prace te zrealizowano ze środków budżetu Gminy Niemce.

Dzięki wszystkim wykonanym pracom estetyka budynku uległa znacznej poprawie. Wnętrze budynku dodatkowo zdobi wystawa malarska pani Anny Guz.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy uczestniczyli w realizacji zadania jakim był remont i modernizacja świetlicy w budynku OSP, którego właścicielem jest Gmina Niemce. Dziękuję panu Wójtowi Krzysztofowi Urbasiowi, a na jego ręce pracownikom Gminy oraz Panu Przewodniczącemu Rady Gminy Niemce  Sławomirowi Mroczkowi oraz całej Radzie Gminy Niemce.

Dziękujemy sponsorom oraz wszystkim członkom Stowarzyszenia i OSP za włożony trud i zaangażowanie.

Z wyrazami szacunku
Beata Zgierska-Prezes Stowarzyszenia

 

 Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania w wyremontowanym budynku.

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90