Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Lokalny Program Rewitalizacji dla...

Aktualności

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Niemce na lata 2016-2020

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Niemce na lata 2016-2020

05.07.2017

W związku z zakończeniem prac nad projektem „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Niemce na lata 2016 - 2020” prosimy o zgłaszanie uwag i opinii do projektu dokumentu przy wykorzystaniu formularza dostępnego poniżej. Program rewitalizacji powstawał przy udziale mieszkańców oraz reprezentantów różnych środowisk społecznych i gospodarczych gminy. Rewitalizacja jest procesem, który powinien być realizowany na obszarach, gdzie występują w ponadprzeciętnej skali problemy społeczne oraz powiązane z nimi problemy gospodarcze, przestrzenne i środowiskowe.

Dlatego, w wyniku przeprowadzonych analiz przyjęto, że program rewitalizacji będzie realizowany w sołectwach: Niemce (centrotwórcza część sołectwa), Dys (fragment sołectwa), Elizówka, Baszki, Łagiewniki oraz Nasutów. Na potrzeby formułowania programu przeprowadzono spotkania informacyjne oraz badania ankietowe na temat sytuacji i problemów sołectwa, w których udział wziąć mógł każdy z mieszkańców obszarów przeznaczonych do rewitalizacji. Proces konsultacji społecznych domyka prace nad programem oraz stwarza szanse na możliwie pełne uwzględnienie oczekiwań mieszkańców w finalnej wersji opracowania. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu, który jest dostępny poniżej oraz w Urzędzie Gminy Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce.

 

Uwagi prosimy przesyłać do dnia 14 lipca 2017 roku na adres info@niemce.pl

 

Załączniki:

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Niemce na lata 2016 – 2020 – projekt dokumentu, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [10.21 MB]

Formularz zgłaszania uwag do LPR, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [184.29 KB]

Formularz zgłaszania uwag do LPR, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [39.00 KB]

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90