Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Lokalny Program Rewitalizacji dla...

Aktualności

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Niemce na lata 2016-2020

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Niemce na lata 2016-2020

14.03.2017

Gmina Niemce jest w trakcie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, który określi, jakie kompleksowe działania należy podjąć na rzecz mieszkańców, przestrzeni publicznej, środowiska i gospodarki na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

Zapraszamy do zapoznania się z Diagnozą czynników i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych stanowiących punkt wyjścia przy tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Niemce na lata 2016-2020. Prosimy o przedkładanie uwag wg załączonego formularza do dnia 7 kwietnia 2017r.  

Zachęcamy także Państwa do zgłaszania propozycji projektów, które w przyszłości mogłyby być realizowane w Gminie Niemce w obszarze przeznaczonym do rewitalizacji tj.: część sołectwa Niemce, część sołectwa Dys, sołectwo Elizówka, sołectwo Baszki, sołectwo Łagiewniki oraz sołectwo Nasutów.

W załączeniu karta projektu do wypełnienia przez lokalnych liderów, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i mieszkańców. Załącznik do karty zawiera przykładowe projekty możliwe do sfinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Do Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Niemce mogą być zgłaszane projekty nie tylko przewidziane w RPO, ale także możliwe do dotowania z innych źródeł, w tym krajowych i własnych. Termin odesłania wypełnionych kart: 7 kwietnia 2017 roku.  

Uwagi do części diagnostycznej służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji a także karty projektu można składać w biurze podawczym Urzędu Gminy Niemce, wysyłając pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Niemce, ul. Lubelska 121 z dopiskiem „LPR”, lub wysłać e-mailem na adres: inwestycje@niemce.pl  - w tytule maila prosi się o wpisanie „LPR” . Wszelkich informacji udzielają pracownicy referatu Inwestycji Urzędu Gminy Niemce pod numerem telefonu: (81) 460 29 70

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [38.50 KB]

Karta projektu rewitalizacyjnego LPR Niemce, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [879.00 KB]

Załącznik nr 1 do Karty projektu rewitalizacyjnego Gminy Niemce, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [165.00 KB]

Link do: Diagnozy Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Niemce

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90