Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Gmina Niemce liderem inwestycji w...

Aktualności

Gmina Niemce liderem inwestycji w Powiecie Lubelskim

Gmina Niemce liderem inwestycji w Powiecie Lubelskim

20.12.2016

Zbliżający się koniec każdego roku kalendarzowego skłania do analizy naszych działań na wielu płaszczyznach. W tym okresie staramy się podsumować nasze dotychczasowe osiągnięcia, zamykając je w ramy czasowe dwunastu miesięcy. Korzystając z faktu, że za kilka tygodni z nowymi nadziejami będziemy witali Nowy Rok, pragniemy przedstawić Państwu tegoroczne podsumowanie inwestycji w Gminie Niemce.

Pomimo skromnych, jak na poprzednie lata, środków pieniężnych przeznaczonych na gminne inwestycje, w 2016 roku udało się rozpocząć lub już zrealizować ponad 20 różnych zadań inwestycyjnych opiewających na kwotę ponad 8,5 mln złotych.

Wśród inwestycji już zrealizowanych możemy wymienić między innymi:

  • budowę zatoki autobusowej z barierkami i wiatą dla pasażerów w Niemcach przy ul. Lubelskiej,
  • montaż dodatkowych lamp oświetlenia drogowego w miejscowościach Wola Niemiecka, Boduszyn i Krasienin,
  • dostarczenie i montaż urządzeń na place zabaw w Dysie, Dziuchowie i Pryszczowej Górze,
  • gruntowną modernizację mostu na rzece Ciemiędze pomiędzy Łagiewnikami a Baszkami,
  • przebudowę dróg gminnych 106071L i 112535L wraz z utwardzeniem dna i odwodnieniem wąwozu lessowego w Dysie - na ten cel otrzymaliśmy ponad 170 tys. zł dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym na przeciwdziałanie takim skutkom w przyszłości,
  • przebudowę dróg gminnych 106043L i 106082L w miejscowości Nasutów – na ten cel otrzymaliśmy 70 tys. zł dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
  • przebudowę 200 metrowego odcinka ul. Brzozowej w Jakubowicach Konińskich,
  • modernizację 200 metrowego chodnika przy ul. Lubelskiej w Niemcach
  • przebudowę 200 metrowego odcinka drogi gminnej wewnętrznej w Krasieninie Kolonii nad rzeką Mininą.

Największą, zrealizowaną w tym roku inwestycją drogową była niewątpliwie modernizacja dróg gminnych nr 103358L i 106035L przebiegających przez miejscowości Stoczek, Nasutów, Stoczek Kolonia i Majdan Krasieniński. Przebudowa tych dróg realizowana była w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. Schetynówki). Koszt 3,5 kilometrowego odcinka to ok. 750 tys. zł z czego 50 procent otrzymaliśmy z wyżej wymienionego Programu.

Część zaplanowanych na ten rok inwestycji jest jeszcze w trakcie realizacji lub dopiero się rozpocznie. We wrześniu pracownicy firmy budowlanej wyłonionej w przetargu rozpoczęli budowę długo oczekiwanej sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jakubowicach Konińskich. Oddanie do użytku obiektu wycenionego na 2,7 mln zł planowane jest na październik przyszłego roku.

W październiku rozpoczął się remont dachu na budynku Zespołu Szkół w Krasieninie, który zbliża się ku końcowi. Dzięki tej inwestycji szkoła oprócz nowego dachu będzie miała możliwość pozyskać dodatkowe pomieszczenia.

Na finiszu również są prace przy rozbudowie stacji wodociągowej mające na celu zapewnienie ciągłości dostaw wody do Jakubowic Konińskich.

W listopadzie rozpoczęła się modernizacja 600 metrów drogi gminnej nr 106067L w Ciecierzynie. Po przetargu na realizację czeka jeszcze prawie 6 kilometrowy odcinek drogi powiatowej nr 2217L i 1546L z Pólka do Ciecierzyna. Przebudowa tej trasy ma kosztować 3,5 mln zł z czego 82% otrzymamy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Modernizacja tej drogi powinna ruszyć na początku 2017 roku.

Na zakończenie chcielibyśmy podzielić się z Państwem wynikami publikacji pt. „Liderzy inwestycji - Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2013 – 2015”. Od kilkunastu lat pismo Wspólnota przygotowuje różne zestawienia oceniające działalność wszystkich samorządów w Polsce. W wyżej wymienionym, autorzy przedstawiają samorządowych liderów inwestycji, którzy zaangażowali najwięcej środków i sił w poprawę jakości życia swoich mieszkańców. Po analizie dokumentu z dumą możemy poinformować, że Gmina Niemce w tym zestawieniu spośród wszystkich gmin wiejskich w Polsce (1563) zajmuje 334 miejsce. Biorąc pod uwagę tylko gminy z Województwa Lubelskiego jest to już 32 miejsce, a w Powiecie Lubelskim jesteśmy pierwsi.Poniżej zdjęcia inwestycji, których jeszcze nie prezentowaliśmy w tym roku.

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90