Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Od nowego roku wzrośnie opłata za...

Aktualności

Od nowego roku wzrośnie opłata za odbiór śmieci

Od nowego roku wzrośnie opłata za odbiór śmieci

04.12.2015

W dniu dzisiejszym 4.12.2015 r. wchodzą w życie trzy uchwały z dnia 12.11.2015 r. dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niemce. Wśród nich jest „Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty”, która na XIII sesji Rady Gminy Niemce wzbudziła najwięcej emocji.

Od 1 lipca 2013 r. kiedy to zaczęła funkcjonować tzw. „nowa ustawa śmieciowa”, stawki za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców naszej gminy się nie zmieniały i wynosiły 6 zł miesięcznie od osoby za śmieci zbierane selektywnie i 12 zł za śmieci, które nie były segregowane. Niestety, po analizie kosztów jakie gmina poniosła do tej pory z powodu realizacji ustawy, Rada Gminy Niemce postanowiła zwiększyć stawki za odbiór odpadów do 9 zł miesięcznie od osoby za odpady segregowane i 15 zł za niesegregowane. Częstotliwość odbioru pozostaje bez zmian.

Wpływ na podwyżkę miały przede wszystkim dwa podstawowe czynniki, systematyczny wzrost ilości odpadów odbieranych od naszych mieszkańców, a co za tym idzie rosnące koszty systemu odbioru i zagospodarowania odpadów oraz coraz większa kwota dopłaty z budżetu gminy do tego systemu.

Największy udział w kosztach systemu ma suma jaką gmina płaci firmie odbierającej odpady od mieszkańców. Z roku na rok cena za jaką firmy zewnętrzne deklarują się odbierać od nas śmieci jest coraz wyższa. W 2014 roku umowa opiewała na 1 479 595 zł, w tym roku to już 1 545 726 zł, a w pierwszym przetargu na 2016 rok, który ostatecznie został unieważniony najniższa kwota wynosiła 1 724 470 zł. Podwyżki w kolejnych przetargach firmy motywują miedzy innymi wzrostem ilości odpadów produkowanych przez naszych mieszkańców, który procentowo nie odnosi się do wzrostu ludności w gminie.

Do utrzymania systemu gospodarowania odpadami w Gminie Niemce, którego szacunkowy koszt w tym roku wyniesie ponad 1,8 mln zł, gmina z budżetu dołoży blisko 800 tys. zł. Na sesji Rady padło pytanie, …czy wydajemy coraz to wyższe kwoty na dotowanie odbioru śmieci, czy podnosimy stawki za odbiór odpadów aby chociaż w części system się zbilansował, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze będziemy mogli wydać na inwestycje w gminie?...

Dodajmy, że uchwalone na przyszły rok stawki są porównywalne z obowiązującymi obecnie opłatami w innych gminach. W Garbowie cennik przedstawia się następująco:

- gospodarstwo 1-osobowe: 10 zł segregowane, 20 zł niesegregowane
- gospodarstwo 2-osobowe: 18 zł segregowane, 30 zł niesegregowane
- gospodarstwo 3 i więcej-osobowe: 24 zł segregowane, 40 zł niesegregowane

Powyższe stawki przy gospodarstwach wieloosobowych mogą wydawać się bardziej korzystne niż nasze ale trzeba dodać, że w Gminie Garbów śmieci od mieszkańców są odbierane raz w miesiącu przez cały rok, firma nie odbiera odpadów BIO, popiół po uzgodnieniu można oddać tylko dwa razy w roku, a śmieci wielkogabarytowe, budowlane i elektro mieszkańcy muszą odwozić osobiście na PSZOK.

W Gminie Wólka za śmieci segregowane płacą 8 zł za osobę (segregacja obowiązkowa na 5 frakcji), a niesegregowane 15 zł odbiór również tylko raz w miesiącu przez cały rok.

Poniżej prezentujemy zestawienie ilości ton odpadów z Gminy Niemce w rozbiciu na miesiące w okresie od stycznia 2014 r. do października 2015 r.
 
wykres
 
 
Uchwały z XIII sesji Rady Gminy Niemce, które w dniu dzisiejszym weszły w życie:
 
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90