Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI III sesja Rady Gminy Niemce

Aktualności

III sesja Rady Gminy Niemce

III sesja Rady Gminy Niemce

22.12.2014

W piątek 19 grudnia 2014 roku odbyła się III sesja Rady Gminy Niemce, na której m. in. przekazane zostało Betlejemskie Światło Pokoju oraz uchwalono budżet gminy na rok 2015.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Niemce Sławomir Mroczek. W sesji oprócz 15 radnych udział wzięli Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Zastępca Wójta Iwona Pulińska, Skarbnik Gminy Aneta Chałupczak oraz Sołtysi miejscowości z naszej gminy.
 
Tradycyjnie już na obrady przybyli także harcerze z 429 Lubelskiej Drużyny Harcerskiej „Sadyba” działającej przy Szkole Podstawowej w Jakubowicach Konińskich, którzy śpiewając kolędy przy dźwiękach gitary przekazali na ręce Wójta Betlejemskie Światło Pokoju. Ten szczególny symbol ciepła, miłości, pokoju i nadziei jest przywożony z Betlejem do Wiednia, a stąd jest przekazywany dalej skautom z sąsiednich krajów i sztafetą trafia do najdalszych zakątków Europy. Związek Harcerstwa Polskiego uczestniczy w betlejemskiej sztafecie od 1991 r.
 
Kontynuując tematykę świąteczną radna Grażyna Gliwka zreferowała przebieg oraz finał konkursu na kartkę świąteczną Gminy Niemce „Boże Narodzenie 2014”.
 
Jednym z najważniejszych punktów porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Niemce na rok 2015. Wójt gminy Krzysztof Urbaś poprosił o uwzględnienie autopoprawki do projektu budżetu. Wyjaśnił, że jej treść wynika z troski o stan wszystkich miejscowości gminy. Zwrócił uwagę na rolę samorządu gminnego, „który winien patrzeć jednakowo na wszystkich. Gmina ma bardzo wiele problemów do rozwiązania, co powinno udać się przy współpracy i zrozumieniu ze strony radnych, sołtysów oraz mieszkańców”. Wójt stwierdził również, że ma świadomość, iż przedstawiony projekt „nie jest budżetem marzeń”, ale należy radzić sobie, mając do dyspozycji tyle, ile mamy. Za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 wraz z autopoprawką zgłoszoną przez Wójta, Rada Gminy Niemce głosowała jednogłośnie.
 
Po zakończonej sesji odbyło się spotkanie świąteczno – noworoczne, w którym oprócz radnych, sołtysów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych  udział wzięli zaproszeni goście, między innymi Proboszcz Parafii w Niemcach ks. kan. Krzysztof Galewski, Komendant Komisariatu Policji w Niemcach podinsp. Mariusz Szadurski, Radni Powiatu Lubelskiego Sylwia Pisarek – Piotrowska i Zbigniew Bernat oraz przedsiębiorcy z terenu naszej gminy. Po modlitwie, której przewodniczył ks. Galewski wszyscy zebrani połamali się opłatkiem i przekazali sobie życzenia świąteczne i noworoczne.
 
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90