Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Innowacyjne nauczanie w klasach I...

Aktualności

Innowacyjne nauczanie w klasach I Szkoły Podstawowej w Ciecierzynie.

Innowacyjne nauczanie w klasach I Szkoły Podstawowej w Ciecierzynie.

20.10.2014

„Pierwszaki” z Ciecierzyna uczą się w oparciu o nowoczesne programy i metody nauczania w ramach realizacji dwóch innowacyjnych projektów finansowanych z EFS

„Staś i Zosia w szkole” - innowacyjny program nauczania edukacji wczesnoszkolnej metodą projektu oraz „Im wcześniej tym lepiej!” ukierunkowany na rozwój czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki oraz umiejętność posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną. Oba projekty realizowane są od września tego roku szkolnego w obydwu klasach pierwszych. Jest  to dla uczniów  i nauczycieli ogromne wyróżnienie, gdyż w każdym projekcie na terenie województwa lubelskiego bierze udział  jedynie 5 szkół z gmin wiejskich/miejsko-wiejskich, które  zostały wyłonione w wyniku wcześniejszej rekrutacji. Dzięki nim dzieci otrzymały Tablety ( dla każdego ucznia), aparaty fotograficzne, mikroskopy, wizualizery oraz wiele innych pomocy dydaktycznych. Zajęcia w szkole są bardziej atrakcyjne i ciekawe ze względu na możliwość wykorzystania na każdej lekcji technologii informacyjno – komunikacyjnych – TIK, dla zintegrowanego nauczania początkowego wraz z obudową dydaktyczną bez konieczności przemieszczania się do pracowni internetowej. Wszystkie pomoce szkoła otrzymała bez udziału środków własnych. Ponadto wychowawcy  klas I p. Agnieszka Bugała i p. Zofia Wróbel zostały gruntownie przygotowane do prawidłowego i efektywnego wdrażania opracowanych w ramach Projektów programów nauczania poprzez wcześniejszy udział w szkoleniach. Na  ocenę realizacji  projektów i efekty nauczania „ Pierwszaków”  trzeba będzie jeszcze trochę poczekać ale już dziś możemy powiedzieć, że jest to dla nich nie lada oferta edukacyjna , a tym samym szansa na lepszy start.

Zapraszamy do bliższego zapoznania się z projektami na stronie internetowej ZPO w Ciecierzynie www.zpociecierzyn.pl  oraz  do Galerii zdjęć.

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90