Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Przyłączamy się do ogólnopolskiej...

Aktualności

Przyłączamy się do ogólnopolskiej kampanii POSTAW NA RODZINĘ!

Przyłączamy się do ogólnopolskiej kampanii POSTAW NA RODZINĘ!

15.07.2014

Gmina Niemce przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii POSTAW NA RODZINĘ! prowadzonej przez Krakowską Akademię Profilaktyki, współpracującą z samorządami w całej Polsce, której misją jest aktywne wspieranie instytucji i osób, przeciwdziałających problemom społecznym.

Do uczestnictwa zaproszone zostały przedszkola samorządowe, szkoły podstawowe, gimnazja, Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Gminy.
 
Lokalne festyny, spotkania, prelekcje, szkolne wywiadówki włączamy do sieci działań „Postaw na rodzinę”. Dzięki kampanii możemy wyjść do rodzin, nie tylko do dzieci, ale i do rodziców, dziadków, rodzeństwa.                    
 
Celem udziału w kampanii jest promowanie wartości rodzinnych. Kampania pomaga nam w podkreślaniu ważności rodziny w działaniach dotyczących profilaktyki uzależnień.
 
Ciekawe materiały – zakupione ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Niemcach i przekazane szkołom - promują wspólne spędzanie wolnego czasu i dawanie dobrego przykładu. Przypominają, że siła człowieka tkwi w rodzinie, a bliższe relacje z rodzicami, rodzeństwem czy dziadkami dają nam siłę do pokonywania trudności życiowych.
 
Ambasadorem kampanii w Gminie Niemce jest Wójt Gminy P. Krzysztof Urbaś.
 
Koordynatorem kampanii w Gminie Niemce jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
Strona internetowa Kampanii 2014 „Postaw na rodzinę!” www.postawnarodzine.pl
 
« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90