Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Przypomnienie o opłatach za...

Aktualności

Przypomnienie o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przypomnienie o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

06.02.2014

Urząd Gminy w Niemcach uprzejmie przypomina mieszkańcom Gminy Niemce o obowiązku dokonywania wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Urząd Gminy w Niemcach uprzejmie przypomina mieszkańcom Gminy Niemce o obowiązku dokonywania wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wszystkie osoby zamieszkałe na terenie Gminy Niemce zobowiązane są do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie złożonych deklaracji. Należność nie wpłacona w terminie staje się zaległością, od której są naliczane ustawowe odsetki. Prosimy o samodzielnie i terminowe uiszczanie należnej opłaty, czekanie na pisemne upomnienie skutkuje naliczeniem dodatkowych 8,80 zł. kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji.

W 2014 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać bez wezwania w następujących terminach:


1. za I kwartał (od 1 stycznia do 31 marca) w terminie do 15 lutego 2014r.,
2. za II kwartał (od 1 kwietnia do 30 czerwca) w terminie do 15 maja 2014r.,
3. za III kwartał (od 1 lipca do 30 września) w terminie do 15 sierpnia 2014r.,
4. za IV kwartał (od 1 października do 31 grudnia) w terminie do 15 listopada 2014r.


Wpłaty należy dokonywać na rachunek Urzędu Gminy Niemce:
BS Niemce: 84 8702 0001 0000 0026 2000 0030.


Ponadto przypominamy o obowiązku zgłaszania zmian dotyczących ilości osób zamieszkałych w danym gospodarstwie domowym określonych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany.

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90