Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: AKTUALNOŚCI Regulamin PSZOK

Aktualności

Regulamin PSZOK

Regulamin PSZOK

31.01.2014

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE NIEMCE

  • Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Niemce zwanym dalej PSZOK.
  • PSZOK w Gminie Niemce prowadzony jest przez SITA WSCHÓD SP. Z O.O.
  • PSZOK na terenie gminy zlokalizowany jest na ulicy Przemysłowej 1 (teren oczyszczalni ścieków) w Niemcach.
  • Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynny jest w każdą sobotę miesiąca w godz. 8.00-14.00
  • Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
  • Przyjęcia odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów.
  • Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie od mieszkańców z nieruchomości zamieszkałych.
  • Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90