Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GOSPODARKA Projekty Unijne Regionalny Program Operacyjny WL Budowa zintegrowanej infrastruktury...

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013.

Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim

Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim

07.03.2014

Głównym celem projektu była budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim.

 

Beneficjent Powiat Lubelski
Wartość projektu 7 055 508,10 PLN
Dofinansowanie UE 5 985 768,29 PLN
Oś, działanie IV. Społeczeństwo informacyjne/ 4.1. Społeczeństwo informacyjne/

 


W ramach projektu:
- udostępniono pracownikom Urzędów Gminy oraz Starostwa Powiatowego zintegrowanego systemu informatycznego obsługującego procesy administracyjne wraz z modułem komunikacji elektronicznej z mieszkańcami.
- udostępniono możliwości składania wniosków w sprawach indywidualnych mieszkańcom 24 g/dobę 7 dni w tygodniu.
- uzyskano kompletności i spójności systemów informatycznych obsługujących urzędy w Gminach i Starostwie Powiatowym.
- zautomatyzowano wymiany danych między elementami systemu informatycznego w starostwie.
- utworzono i udostępniono w Gminach elementów systemu GIS oraz zakup odpowiedniego oprogramowania do przeglądania map cyfrowych GIS udostępnionych przez Starostwo Powiatowe w Lublinie. Ponadto w ramach projektu zaplanowano rozszerzanie bazy danych mapy numerycznej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego o dane dotyczące planowania przestrzennego (nałożenie map planów przestrzennych na mapę zasadniczą geodezyjną ze Starostwa Powiatowego), dane ewidencyjne dotyczące ulic i dróg gminnych, dane dotyczące parametrów sieci wod.-kan. i sieci ciepłowniczej, innych sieci i urządzeń dotychczas nie naniesionych przez powiatową obsługę geodezyjną. 
- wykorzystano nowoczesnych rozwiązań w sferze telekomunikacji – wykorzystanie technologii Voice over Internet Protocol (VoIP) - Zmodernizowano platformy oprogramowanie i sprzętu IT JST powiatu lubelskiego.

« Powrót
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90