Dziś jest: r.
Imieniny:
Jesteś na: GOSPODARKA Gminne inwestycje Gminne inwestycje 2007

Gminne inwestycje 2007

Przebudowa dróg - wykonanie nawierzchni bitumicznej dróg gminnych na terenie gminy Niemce

 1. Droga gminna nr 106027L w m. Pryszczowa Góra od km 0+482 do km 1+707
 2. Droga gminna nr 106030L w m. Krasienin Kolonia od km 0+000 do km 0+840
 3. Droga gminna nr 106045L w m. Wola Niemiecka od km 0+000 do km 0+772
 4. Droga gminna nr 106051L w m. Jakubowice Konińskie Kolonia od km 0+000 do km 1+398,5
 5. Droga gminna nr 106052L w m. Jakubowice Konińskie od km 0+000 do km 1+155
 6. Droga gminna nr 106066L w m. Baszki od km 0+000 do km 1+160
 7. Droga gminna nr 106071L w m. Dys od km 0+000 do km 1+144
 8. Droga gminna nr 106073L w m. Dys od km 0+000 do km 1+062
 9. Droga gminna w m. Pólko od km 0+000 do km 0+539
 10. Droga gminna nr 106063 L w m. Boduszyn – Niemce od km 0+000 do km 2+023 – współfinansowana ze środków MSWiA oraz Lubelskiego Urzedu Wojewódzkiego w Lublinie
 11. Ul. Słoneczna w m. Niemce od km 0+000 do km 1+590

Przebudowy dróg współfinansowane ze środków MSWiA w Warszawie oraz Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

 1. Zabezpieczenie zbocza lessowego oraz dna wąwozu w ciągu drogi gminnej nr 106047L w m. Dys nad rzeką Ciemięgą od km 0+000 do km 1 +981
 2. Droga gminna nr 106063L w m. Boduszyn – Niemce od km 0+000 do km 2+023 – wykonanie nawierzchni bitumicznej
 3. Droga gminna nr 106041L w m. Jakubowice Konińskie Kolonia od km 0+609 do km 2+278 – wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem oraz podwójnego powierzchniowego utrwalenia

Przebudowa dróg wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem oraz podwójnego powierzchniowego utrwalenia

 1. Droga gminna nr 106030L w m. Stoczek od km 0+874 do km 2+274

Przebudowa dróg – wykonanie podbudowy z piasku, żużla stalowniczego przy użyciu cementu

 1. Droga gminna nr 103358L w m. Stoczek Kolonia od km 15+288 do km 17+048
 2. Droga gminna nr 106061L w m. Jakubowice Konińskie od km 0+643 do km 1+249
 3. Droga gminna nr 106050L w m. Dys od km 0+516 do km 1+462
 4. Droga gminna nr 106044L w m. Nowy Staw od km 0+000 do km 0+670
 5. Droga gminna nr 106033L w m. Krasienin od km 0+475 do km 1+259
 6. Droga gminna nr 106028L w m. Osówka od km 0+060 do km 0+915
 7. Droga gminna nr 106028L w m. Krasienin Kolonia od km 2+187 do km 2+857
 8. Droga gminna nr 106034L w m. Nasutów od km 0+000 do km 0+835
 9. Droga gminna nr 106045L w m. Wola Niemiecka od km 1+689 do km 2+185
 10. Droga gminna w m. 'Leonów' od km 0+000 do km 1+700
 11. Ul. Kręta w m. Niemce od km 0+000 do km 0+510
 12. Ul. Prosta w m. Niemce od km 0+000 do km 0+201
 13. Ul. Krótka w m. Niemce od km 0+000 do km 0+199

Chodniki w ciągu dróg wojewódzkich i powiatowych

 1. Budowa chodnika i miejsc postojowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 828 Garbów-Krasienin-Niemce-Jawidz w m. Niemce od km 20+980 do km 20+230 współfinansowana przez Województwo Lubelskie.
 2. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 828 Garbów-Krasienin-Niemce-Jawidz w m. Rudka Kozłowiecka od km 17+729 do km 18+299 współfinansowana przez województwo Lubelskie.
 3. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2215L w m. Jakubowice Konińskie na długości około 0,800 km

Administracja publiczna

 1. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Niemce.

Oświata

 1. Modernizacja kotłowni węglowej na gazową z zastosowaniem układu solarnego w Szkole Podstawowej w Nasutowie współfinansowana z WFOŚiGW w Lublinie
Urząd Gminy Niemce
ul. Lubelska 121, 21 - 025 Niemce
tel. 81 756 15 21, fax 81 756 17 90